کد خبر : 13377

تست | تست بینایی

تفاوت میان این دو تصویر خانم آشپز وجود دارد. برای رسیدن به راه حل، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید.

به گزارش ورنداز :

تست بینایی

 7 تفاوت میان این دو تصویر خانم آشپز وجود دارد. برای رسیدن به راه حل تست بینایی، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید.

برای رسیدن به راه حل این تست بینایی، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید زیرا نمیتوانید پاسخ درست را براحتی پیدا کنید. درست و با دقت به تصویر نگاه کنید. پاسخ درست روبروی شما قرار دارد. تنها کافی است 7 تفاوت بین این دو تصویر را پیدا کنید؟

با دقت به تصویر نگاه کنید:

پاسخ در انتهای صفحه:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

منبع سایت طلا
ارسال نظر

تبلیغات متنی