کد خبر : 14610

تست | تست هوش

در این تصویر زیبا سه حیوان پنهان شده است. یک پروانه زیبا یک خفاش و یک اردک که فقط 5 درصد افراد می توانند هر سه حیوان را پیدا کنند؟

به گزارش ورنداز :

تست هوش

در این تصویر زیبا سه حیوان پنهان شده است. یک پروانه زیبا یک خفاش و یک اردک که فقط 5 درصد افراد می توانند هر سه حیوان را پیدا کنند؟

برای رسیدن به راه حل این تست هوش، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید زیرا نمی توانید پاسخ درست را براحتی پیدا کنید. درست و با دقت به تصویر نگاه کنید. پاسخ درست روبروی شما قرار دارد. تنها کافی است پروانه خفاش و اردک را پیدا کنید؟

با دقت به تصویر این تست هوش نگاه کنید:

پاسخ در انتهای صفحه:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

منبع اقتصاد آنلاین
ارسال نظر

تبلیغات متنی