قوانین قهر کردن زن و شوهر
  • قهر کردن | قهر کردن زن و شوهر

    قهر کردن یکی از رفتارهای رایج در زندگی زناشویی است. قهر کردن می‌تواند نشانه‌ای از عصبانیت، ناامیدی، یا احساس آسیب‌دیدگی باشد. قهر کردن می‌تواند به روابط زناشویی آسیب برساند و باعث ایجاد فاصله بین همسران شود.