آرتروز
 • زانو | آرتروز زانو

  مطالعه اخیر نشان می‌دهد که کاهش وزن نه تنها ممکن است به پیشگیری از آرتروز زانو کمک کند، بلکه پیشرفت آن را در افرادی که قبلاً به این بیماری دچار شده اند، کُند می‌کند.

 • آرتروز | درد آرتروز زانو | درمان درد آرتروز زانو

  پژوهشگران دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد با انجام مطالعه‌ای دریافتند که استفاده‌ موضعی ژل زنجبیل، درد ناشی از آرتروز زانو را تسکین می‌دهد و تاثیری مشابه ژل پیروکسیکام دارد. پژوهشگران دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد با انجام مطالعه‌ای دریافتند که استفاده‌ موضعی ژل زنجبیل، درد ناشی از آرتروز زانو را تسکین می‌دهد و تاثیری مشابه ژل پیروکسیکام دارد.

 • آرتروز | درمان آرتروز

  آرتروز یکی از عمده بیماری هایی است که در سنین میانسالی به سراغ شما می آید همچنین بخشی از این بیماری ناشی از عدم مصرف برخی موادغذایی مغذی است.

 • سلامت

  یافته‌های جدید نشان می دهد که استفاده از زنجبیل به صورت ژل در کاهش درد، خشکی صبحگاهی و همچنین دامنه حرکتی زانوی بیماران دارای استئوآرتریت اثر قابل قبولی دارد.