کد خبر : 29727

نجات | نجات از مرگ

حادثه پرت شدن خودرو یک جوان کویتی در ساحل و نجات معجزه آسای آن را میبینید .

به گزارش ورنداز :

نجات معجزه آسا

حادثه پرت شدن خودرو یک جوان کویتی در ساحل و نجات معجزه آسای آن را میبینید .

 نجات معجزه آسا

یک جوان کویتی پس از واژگونی خودرویش در ساحل و پرت شدن از آن به طور معجزه آسای زنده ماند.

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

منبع آخرین خبر
ارسال نظر

تبلیغات متنی