کد خبر : 24355

فال ابجد | فال ابجد روز | فال ابجد پنجشنبه 28 اردیبهشت

فال ابجد پنجشنبه 28 اردیبهشت را آنلاین بگیرید....

به گزارش ورنداز :

فال ابجد پنجشنبه 28 اردیبهشت را آنلاین بگیرید

فال ابجد فردا 28 اردیبهشت متولدین فروردین 

فروردین

فروردین

فال ابجد شما: آ ‌آ ‌د

تعبیر: روزهای خوبی در پیش دارید. گرفتاری‌های شما از بین می‌رود. اگر در انتظار خبری هستید به زودی این خبر به گوشتان می رسد که باعث خوشحالی بسیاری در شما می شود،، آرامش را در زندگیتان سرازیر می کند و باعث می‌شود به ثروتی بزرگ و دوست داشتنی دست پیدا کنید.

فال ابجد فردا 28 اردیبهشت متولدین اردیبهشت 

اردیبهشت

اردیبهشت

فال ابجد شما: د ب آ

تعبیر: طالعت روشن است.نگرانی را از خودت دور کن . کارها بر وفق مراد تو خواهد شد اگر چیزی را از خدا طلب کردی به آن می‌رسی. اگر قصد سفر و یا انجام معامله ای داری، آن را انجام بده برایت سودبخش است.

فال ابجد فردا 28 اردیبهشت متولدین خرداد

 

خرداد

خرداد

فال ابجد شما: ب ب ب

تعبیر: نیت خوب کرده ای طالعت با تو یار است و به توفیق و نشاط می‌رسی . شکر خدا را در همه وقت به جا بیاور. اگر قصد ازدواج و یا معامله ای داری و یا قصد شراکت و سرمایه گذاری داری بخت با تو یار است ، به شرط آنکه خود نیز همت کنی. اگر با فردی درگیر می باشی عاقبت به نفع تو پایان می یابد.

فال ابجد فردا 28 اردیبهشت متولدین تیر

تیر

تیر

فال ابجد شما: آ ج ب

تعبیر: با این نیتی که کرده ای به اهداف و آرزویت می‌رسید و خداوند تو را از غصه و رنج میرهاند ، پول و ثروت خوب نصیب تو می‌شود اگر با فردی منازعه و دعوا داری عاقبت به نفع تو خواهد شد اگر او با تو نمی سازد نگران نباش عاقبت رام خواهد شد.اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می آوری .

فال ابجد فردا 28 اردیبهشت متولدین مرداد

مرداد

مرداد

ابجد فال شما: د د ب

تعبیر: از این نیت که کرده ای باید صبر کنی تا مرادت حاصل شود .اگر قصد سفر داری برو ، نفع خوبی از آن خواهی برد اگر قصد انجام کار خیری داری به آن عمل کن مراقب باش تا گناه نکنید. برای خوب شدن کارها به خداوند توکل کن.

فال ابجد فردا 28 اردیبهشت متولدین شهریور

شهریور

شهریور

ابجد فال شما: ب آ  آ

تعبیر: طالعت نشانگر صحت و سلامت و گشایش در رزق و روزی برای توست اگر قصد سفر داری ،یا قصد جابجا و نقل مکان داری و یا قصد داری تغییر شغل بدهی به آن ها عمل کن ، به نفع تو خواهد بود غیبت دیگران را نکن و به کار خود سرگرم باش تا آنچه را خداوند مصلحت میداند برای تو رخ دهد.

فال ابجد فردا 28 اردیبهشت متولدین مهر

مهر

مهر

فال ابجد شما: د د د

تعبیر: نیت خوبی کرده ای به اهداف و آرزویت می‌رسید. در روزی به رویت باز می‌شود و به سعادت و خوشی دست می یابی. اگر قصد سفر یا معامله ای داری به آن عمل کن به نفع تو خواهد بود به دیگران اعتماد کنی اما رازت را به هر فرد مگو به زودی خبری خوش به تو می‌رسد.

 

فال ابجد روزانه 28 اردیبهشت متولدین آبان

آبان

آبان

فال ابجد شما: آ ب آ

تعبیر: ایمانت را قوی کن و آنچه را که آرزو و انتظار داری از خداوند طلب کن . به زودی کارهایت سر و سامان می‌گیرد و به مرادت می‌رسی. البته با همت و اراده ی خودت. از آنچه که می‌ترسی، در امان هستی. به خداوند توکل کن.

فال ابجد روزانه 28 اردیبهشت متولدین آذر

آذر

آذر

ابجد فال شما: ج ج د

تعبیر: طالعت خوب نخواهد بود اما به زودی نحوست طالعت بر طرف می‌شود و به مقصود خود خواهی رسید از چیزی نگران میباشی به زودی نگرانیت بر طرف می‌شود.فردی در فکر حیله و صدمه به تو است به خداوند توکل کن تا حیله او برطرف شود رازت را به هر فردی نگو.

فال ابجد روزانه 28 اردیبهشت متولدین دی

دی

دی

ابجد فال شما: ج آ ‌آ

تعبیر: به آنچه نیت کرده ای خواهید رسید اما باید منتظر بمانی. از اعمال بد دوری کن تا از غصه و رنج در امان بمانی. از فکر بد و پول حرام دوری کن ، خداوند روزی تو را به تو حواله کرده است . به زودی یک خبر خوشحال کننده به تو می‌رسد که تغییراتی در زندگی تو به وجود می‌آورد اگر در همه ی امور به خداوند توکل کنی به مقصودت می‌رسی

فال روزانه ابجد 28 اردیبهشت متولدین بهمن 

بهمن

بهمن

ابجد فال شما: ب ج د

تعبیر: طالعت نیک است و نیتت بر آورده می‌شود رازت را به فردی نگو . باید مراقب بدخواهان باشی در کارت گشایش دیده می‌شود به خداوند رحمان امیدوار باش و با توکل به او به کار و زندگیت ادامه بده. اطمینان داشته باش که روزهای خوب در راه خواهید داشت.

فال روزانه ابجد 28 اردیبهشت متولدین اسفند

اسفند

اسفند

ابجد فال شما: ج ب آ

تعبیر:طالعت نیکوست و با توکل به خداوند به خواسته ات می‌رسی. تغییراتی در راه است. به خداوند توکل کن تا زودتر به مقصود برسی . به همه اعتماد نکن . چیزی یا خبری به تو می‌رسد که ممکن است خیلی با ارزش نباشد . ولی تو را خوشحال می‌کند، آینده ی روشنی داری ،برای رسیدن به آن راه زیادی نمانده اما باید مراقب اعمال و رفتارت باشی.

 

منبع تکراتو
ارسال نظر

تبلیغات متنی