کد خبر : 24208

فال حافظ | فال حافظ یکشنبه 23 اردیبهشت

فال حافظ یکشنبه 23 اردیبهشت را آنلاین بگیرید...

به گزارش ورنداز :

فال حافظ یکشنبه 23 اردیبهشت را آنلاین بگیرید

فال حافظ آنلاین متولدین فروردین

غزل شماره: ۱۳

  می‌دمد صبح و کله بست سحاب

    الصبوح الصبوح یا اصحاب

 می‌چکد ژاله بر رخ لاله

    المدام المدام یا احباب

    می‌وزد از چمن نسیم بهشت

    هان بنوشید دم به دم می ناب

    تخت زمرد زده است گل به چمن

    راح چون لعل آتشین دریاب

    در میخانه بسته‌اند دگر

    افتتح یا مفتح الابواب

    لب و دندانت را حقوق نمک

    هست بر جان و سینه‌های کباب

    این چنین موسمی عجب باشد

    که ببندند میکده به شتاب

    بر رخ ساقی پری پیکر

    همچو حافظ بنوش باده ناب

تعبیر فال حافظ :

در کارت عجله نداشته باش و اصرار نکن. اگر می خواهی به مقصود برسی باید مشکلات زیادی را پشت سر بگذاری. این در بسته وقتی باز می شود که حقوق دیگران را رعایت کنی. غم خوردن سودی ندارد. با گذشت زمان به مراد خود خواهی رسید

فال حافظ آنلاین متولدین اردیبهشت

غزل شماره: ۴۸

    صوفی از پرتو می راز نهانی دانست

 گوهر هر کس از این لعل توانی دانست

    قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس

    که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست

    عرضه کردم دو جهان بر دل کارافتاده

    بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست

    آن شد اکنون که ز ابنای عوام اندیشم

    محتسب نیز در این عیش نهانی دانست

    دلبر آسایش ما مصلحت وقت ندید

    ور نه از جانب ما دل نگرانی دانست

    سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق

    هر که قدر نفس باد یمانی دانست

    ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی

    ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست

    می بیاور که ننازد به گل باغ جهان

    هر که غارتگری باد خزانی دانست

    حافظ این گوهر منظوم که از طبع انگیخت

    ز اثر تربیت آصف ثانی دانست

تعبیر فال حافظ :

هنوز خیلی خامی چیزهایی را که به دست آورده ای از دست خواهی داد. استراحت و آسایش دیگر کافی است به عقل خودت رجوع کن. نفس اماره را در خود از بین ببر که این نفس بنیادت را از بین می برد چون باد پائیزی بهار دل تو را پیر می کند و این را هم بدان که همگان از کارهای پنهانی تو باخبرند.

فال حافظ آنلاین متولدین خرداد

غزل شماره: ۳۷۹

    سرم خوش است و به بانگ بلند می‌گویم

    که من نسیم حیات از پیاله می‌جویم

    عبوس زهد به وجه خمار ننشیند

    مرید خرقه دردی کشان خوش خویم

    شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست

    کشید در خم چوگان خویش چون گویم

    گرم نه پیر مغان در به روی بگشاید

    کدام در بزنم چاره از کجا جویم

    مکن در این چمنم سرزنش به خودرویی

    چنان که پرورشم می‌دهند می‌رویم

    تو خانقاه و خرابات در میانه مبین

    خدا گواه که هر جا که هست با اویم

    غبار راه طلب کیمیای بهروزیست

    غلام دولت آن خاک عنبرین بویم

    ز شوق نرگس مست بلندبالایی

    چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم

    بیار می که به فتوی حافظ از دل پاک

    غبار زرق به فیض قدح فروشویم

تعبیر فال حافظ :

از آنچه که دارید راضی هستید و خداوند را شکر می گوئید. تنها آرزویتان سلامتی برای خود و اطرافیانتان می باشد. هر موقع که سرگشته شده اید به خداوند پناه آورده وآرام گرفته اید. گواه شما همیشه خداست. طلب خود را از خدا می خواهید. هر روزتان بهتر از روز قبل می ود. زیرا دلتان پاک است.

فال حافظ فردا متولدین تیر

غزل شماره: ۱۳۸

    یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد

    به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد

    آن جوان بخت که می‌زد رقم خیر و قبول

    بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد

    کاغذین جامه به خوناب بشویم که فلک

    رهنمونیم به پای علم داد نکرد

    دل به امید صدایی که مگر در تو رسد

    ناله‌ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد

    سایه تا بازگرفتی ز چمن مرغ سحر

    آشیان در شکن طره شمشاد نکرد

    شاید ار پیک صبا از تو بیاموزد کار

    زان که چالاکتر از این حرکت باد نکرد

    کلک مشاطه صنعش نکشد نقش مراد

    هر که اقرار بدین حسن خداداد نکرد

    مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق

    که بدین راه بشد یار و ز ما یاد نکرد

    غزلیات عراقیست سرود حافظ

    که شنید این ره دلسوز که فریاد نکرد

تعبیر فال حافظ :

گذشته ها گذشته. کینه ها را فراموش کنید و از خودتان مروت و گذشت نشان بدهید. منتظر جواب نامه ای هستید. امیدوار باشید. جوابش خواهد رسید. شما سرمشق دیگران هستید. کری کنید که دیگران از شما عبرت بگیرند.

فال حافظ فردا متولدین مرداد

غزل شماره: ۳۱۲

    بشری اذ السلامه حلت بذی سلم

    لله حمد معترف غایه النعم

    آن خوش خبر کجاست که این فتح مژده داد

    تا جان فشانمش چو زر و سیم در قدم

    از بازگشت شاه در این طرفه منزل است

    آهنگ خصم او به سراپرده عدم

    پیمان شکن هرآینه گردد شکسته حال

    ان العهود عند ملیک النهی ذمم

    می‌جست از سحاب امل رحمتی ولی

    جز دیده‌اش معاینه بیرون نداد نم

    در نیل غم فتاد سپهرش به طنز گفت

    ان قد ندمت و ما ینفع الندم

    ساقی چو یار مه رخ و از اهل راز بود

    حافظ بخورد باده و شیخ و فقیه هم

تعبیر فال حافظ :

کسی کهبه شما جفا کرده خودش الان گرفتار است. ابرهای رحمت به سوی شما می آیند و جور و ظلم به سوی او روانه است. خبر خوش را به شما و خبر بد را به او می دهند. تو رازترا حفظ کن. عهد شکسته ات به نفعت می باشد و تجربه ای عالی برای بستن عهدی دگر هست.

فال حافظ فردا متولدین شهریور

غزل شماره: ۹۷

    تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج

 سزد اگر همه دلبران دهندت باج

    دو چشم شوخ تو برهم زده خطا و حبش

    به چین زلف تو ماچین و هند داده خراج

    بیاض روی تو روشن چو عارض رخ روز

    سواد زلف سیاه تو هست ظلمت داج

    دهان شهد تو داده رواج آب خضر

    لب چو قند تو برد از نبات مصر رواج

    از این مرض به حقیقت شفا نخواهم یافت

    که از تو درد دل ای جان نمی‌رسد به علاج

    چرا همی‌شکنی جان من ز سنگ دلی

    دل ضعیف که باشد به نازکی چو زجاج

    لب تو خضر و دهان تو آب حیوان است

    قد تو سرو و میان موی و بر به هیئت عاج

    فتاد در دل حافظ هوای چون تو شهی

    کمینه ذره خاک در تو بودی کاج

تعبیر فال حافظ :

اینقدر ظاهربین نباش. ظواهر تو را فریب داده اند و بابت این مسئله از تو سوئ استفاده می کنند. فکر می کنی اگر جواب رد بشنوی میمیری و شفای دردت را فقط رسیدن به یار میدانی. هر چند که او کوچکترین توجهی به تو ندارد. خودت را خسته نکن.

فال حافظ صوتی متولدین مهر

غزل شماره: ۳۷۰

    صلاح از ما چه می‌جویی که مستان را صلا گفتیم

به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتیم

    در میخانه‌ام بگشا که هیچ از خانقه نگشود

    گرت باور بود ور نه سخن این بود و ما گفتیم

    من از چشم تو ای ساقی خراب افتاده‌ام لیکن

    بلایی کز حبیب آید هزارش مرحبا گفتیم

    اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوری آخر

    به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

    قدت گفتم که شمشاد است بس خجلت به بار آورد

    که این نسبت چرا کردیم و این بهتان چرا گفتیم

    جگر چون نافه‌ام خون گشت کم زینم نمی‌باید

    جزای آن که با زلفت سخن از چین خطا گفتیم

    تو آتش گشتی ای حافظ ولی با یار درنگرفت

    ز بدعهدی گل گویی حکایت با صبا گفتیم

تفسیر فال حافظ :

صلاح و مشورت بهترین راهنما برای آینده روشن تان می باشد. دعای سلامتی همیشه با شماست و از بلایا ایمن هستید. در همه حال انفاق و کرم کنید که این کار روشن کننده ی راهتان می اشد و از این کار پشیمان نخواهید شد. مواظب صحبت کردنتان هم باشید که از آن به ضرر خودتان استفاده می کنند. از لحظه لحظه ی زندگیتان استفاده کنید که وقت طلاست.

فال حافظ صوتی متولدین آبان

غزل شماره: ۴

    صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

    که سر به کوه و بیابان تو داده‌ای ما را

  شکرفروش که عمرش دراز باد چرا

    تفقدی نکند طوطی شکرخا را

    غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل

    که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را

    به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر

    به بند و دام نگیرند مرغ دانا را

    ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست

    سهی قدان سیه چشم ماه سیما را

    چو با حبیب نشینی و باده پیمایی

    به یاد دار محبان بادپیما را

    جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب

    که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را

    در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ

    سرود زهره به رقص آورد مسیحا را

تفسیر فال حافظ :

به لطف و عنایت خداوند و با همت بلند به آرزوی دیرین خودتان خواهید رسید. غرور را کنار بگذارید و پیشنهاد خودتان را عنوان کنید. در کارتان مشورت نمائید و امیدتان را از دست ندهید. تکیه بر ظواهر ننمائید. دست به دعا بردارید. با توکل به حق هر کار غیرممکن ممکن می شود.

فال حافظ صوتی متولدین آذر

غزل شماره: ۴۳۰

    به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می

    علاج کی کنمت آخرالدواء الکی

ذخیره‌ای بنه از رنگ و بوی فصل بهار

    که می‌رسند ز پی رهزنان بهمن و دی

    چو گل نقاب برافکند و مرغ زد هوهو

    منه ز دست پیاله چه می‌کنی هی هی

    شکوه سلطنت و حسن کی ثباتی داد

    ز تخت جم سخنی مانده است و افسر کی

    خزینه داری میراث خوارگان کفر است

    به قول مطرب و ساقی به فتوی دف و نی

    زمانه هیچ نبخشد که بازنستاند

    مجو ز سفله مروت که شیئه لا شی

    نوشته‌اند بر ایوان جنه الماوی

    که هر که عشوه دنیی خرید وای به وی

    سخا نماند سخن طی کنم شراب کجاست

    بده به شادی روح و روان حاتم طی

    بخیل بوی خدا نشنود بیا حافظ

    پیاله گیر و کرم ورز و الضمان علی

تفسیر فال حافظ :

برای آینده ی خود توشهای فراهم کن، پس اندازی از مال کن. زیرا آینده ای نامعلوم در انتظار توست. شاید اتفاقاتی بیافتد که مجبور شوی به پس انداز خود تکیه کنی. دیگران را از اطرافت پراکنده نکن، آنها در آینده به دردت می خورند. هیچ مقامی و مالی ماندگار نیست پس به فردا بیشتر فکر کنو به امید این مباش که مال مفتی به تو ببخشند.

فال حافظ با تفسیر دقیق متولدین دی

غزل شماره: ۴۵۸

    ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی

    بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی

    در مقامی که صدارت به فقیران بخشند

    چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی

    در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن

    شرط اول قدم آن است که مجنون باشی

    نقطه عشق نمودم به تو هان سهو مکن

    ور نه چون بنگری از دایره بیرون باشی

    کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

    کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی

    تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنمای

    ور خود از تخمه جمشید و فریدون باشی

    ساغری نوش کن و جرعه بر افلاک فشان

    چند و چند از غم ایام جگرخون باشی

    حافظ از فقر مکن ناله که گر شعر این است

    هیچ خوشدل نپسندد که تو محزون باشی

تفسیر فال حافظ :

دعایتان فقط برای رسیدن به مال و ثروت است ولی بدانید شما ثروتی دارید که شاید دیگران حسرت آن را داشته باشند و آن نعمت سلامتی است. برای رسیدن به مقصود باید خطرها را به جان خرید. زیرک باشید و از اطرافتان غافل نشوید. بیشتر به تکامل روحی خودتان بپردازید و حرص ایام و مادیات را نخورید.

فال حافظ با تعبیر دقیق متولدین بهمن

غزل شماره: ۴۱۱

    تاب بنفشه می‌دهد طره مشک سای تو

    پرده غنچه می‌درد خنده دلگشای تو

    ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز

    کز سر صدق می‌کند شب همه شب دعای تو

    من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان

    قال و مقال عالمی می‌کشم از برای تو

    دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار

    گوشه تاج سلطنت می‌شکند گدای تو

    خرقه زهد و جام می گر چه نه درخور همند

    این همه نقش می‌زنم از جهت رضای تو

    شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر

    کاین سر پرهوس شود خاک در سرای تو

    شاه‌نشین چشم من تکیه گه خیال توست

    جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو

    خوش چمنیست عارضت خاصه که در بهار حسن

    حافظ خوش کلام شد مرغ سخنسرای تو

تفسیر فال حافظ :

کم محلی و بی اعتنایی دیگر کافی است چون خودتان هم ناراحت می شوید. حالا وقت دعا و طلب دولت کردن است. وقت تلاش برای رسیدن به مقصد است. وقت آن است که با دیگران هم نفس شده و بههم کمک کینید تا زودتر به حاجتتان برسید.

فال حافظ پیشگویی متولدین اسفند

غزل شماره: ۳۲۳

    ز دست کوته خود زیر بارم

    که از بالابلندان شرمسارم

    مگر زنجیر مویی گیردم دست

    وگر نه سر به شیدایی برآرم

    ز چشم من بپرس اوضاع گردون

    که شب تا روز اختر می‌شمارم

    بدین شکرانه می‌بوسم لب جام

    که کرد آگه ز راز روزگارم

    اگر گفتم دعای می فروشان

    چه باشد حق نعمت می‌گزارم

    من از بازوی خود دارم بسی شکر

    که زور مردم آزاری ندارم

    سری دارم چو حافظ مست لیکن

    به لطف آن سری امیدوارم

تفسیر فال حافظ :

از روزگار خود بسیار دلگیر و ناراحتید. فکر می کنید وجودتان به اندازه ی تار مویی با مرگ فاصله دارد. ولی باز هم خدا را شکر می کنید. کسانی هستند که اوضاع شا بدتر از شما می باشد، پس حق نعمت خدا را به جای آورید. به بهزوی خودتان متکی باشید که با زورگیری از مردم به جایی نمی رسید. امیدوار باشید که نیت تان خواهید رسید.

 

 

منبع گشتنی نیوز
ارسال نظر

نظرات کاربران
  • ناشناس

    عالی

  • رسول

    باشه هرجور مایلید

  • رسول

    دلیلش چیه

آنچه دیگران میخوانند :
تبلیغات متنی