مضرات ادرار در حمام
  • حمام کردن | ادرار در حمام

    با وجود شایعات، ادرار استریل نیست. بلکه ادرار می تواند حاوی ده ها نوع مختلف باکتری از جمله استافیلوکوک و استرپتوکوک باشد. که به ترتیب با عفونت های استاف و گلودرد استرپتوکوکی مرتبط هستند.

  • ادرار در حمام | مضرات ادرار در حمام

    ادرار کردن در حمام و زیر دوش ممکن است کاری باشد. که هر از گاهی بدون این که به آن فکر کنید، انجام می دهید. یا شاید شما همیشه این کار را انجام می‌دهید، اما نمی‌دانید برای سلامت مفید است یا مضر. شاید این چیزی است که هرگز به انجام آن فکر نمی کنید.