رژ گونه
  • بیشتر افرادی که سرمایه ندارد یا بیکار هستند و یا برای شخص دیگری کار می کنند اما ن همیشه دلم می خواست کسب و کاری برای خودم راه بیندازم ولی سرمایه زیادی نداشتم به پیشنهاد یکی از دوستانم کسب و کار در حوزه محصولات آرایشی راه اندازی کردیم که بازدهی بالایی به همراه داشت و مرا به کار آفرین موفق تبدیل کرد در ادامه به بررسی ویژگی های محصولات آرایی می پردازیم.