حکایت شیرین
  • حکایت | حکایت ملانصرالدین

    چند حکایت طنز و زیبا از ملانصرالدین بخوانید ، او در ایران بیش از هر جای دیگر به عنوان شخصیتی بذله گو اما نمادین محبوبیت دارد‌.