زمان طولانی
  • سیب زمینی | سالم نگه داشتن

    یکی از دغدغه‌های کسانی که مواد غذایی را خریداری می‌کنند این است که کاری کنند خوراکی‌ها مدت زمان بیشتری قابل استفاده باشند. یکی از متخصصان تغذیه روشی غیرمعمول را برای ماندگاری سیب‌زمینی ارائه کرده است.