آرتروز زانو
  • زانو | آرتروز زانو

    مطالعه اخیر نشان می‌دهد که کاهش وزن نه تنها ممکن است به پیشگیری از آرتروز زانو کمک کند، بلکه پیشرفت آن را در افرادی که قبلاً به این بیماری دچار شده اند، کُند می‌کند.

  • آرتروز | آرتروز

    یک پزشک جراح زانو درباره ارتباط آرترزو زانو و نمازخواندن در برنامه طبیب شبکه سه سیما مطالبی را گفت که باعث توقیف برنامه و اعتراضاتی همراه شد. اما واقعا این اظهارات پایه علمی دارد و واکنش این پزشک به گفته های خود چیست؟

  • آرتروز | درد آرتروز زانو | درمان درد آرتروز زانو

    پژوهشگران دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد با انجام مطالعه‌ای دریافتند که استفاده‌ موضعی ژل زنجبیل، درد ناشی از آرتروز زانو را تسکین می‌دهد و تاثیری مشابه ژل پیروکسیکام دارد. پژوهشگران دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد با انجام مطالعه‌ای دریافتند که استفاده‌ موضعی ژل زنجبیل، درد ناشی از آرتروز زانو را تسکین می‌دهد و تاثیری مشابه ژل پیروکسیکام دارد.