درباره ما

 

 

«زندگی را ورانداز کن!»

 

ورانداز در لغت به معنی کسی یا چیزی را به دقت نگریستن است. در اینجا ما فن و فنون زندگی را با هم می‌آموزیم. خبرهای روز را دنبال می‌کنیم و سبک‌های مختلف زیستن را تحلیل می‌کنیم.

هدف از خلق این صفحه بالا بردن اطلاعات و آموختن از تجربیات یکدیگر است.

گروه ورانداز نهایت سعی خود را می‌کند تا محتویات مفید و کاربردی برای خود و شما فراهم آورد، با ایجاد تعامل دو جانبه، می‌کوشد آموزنده باشد و نهایتاً دقایق دلچسب و شادی را چاشنی زندگی هر روزمان کند.