درباره ما

«زندگی را ورنداز کن!»

ورنداز در لغت به معنی کسی یا چیزی را به دقت نگریستن است. در اینجا ما فن و فنون زندگی را با هم می‌آموزیم. خبرهای روز را دنبال می‌کنیم و سبک‌های مختلف زیستن را تحلیل می‌کنیم.

هدف از خلق این صفحه بالا بردن اطلاعات و آموختن از تجربیات یکدیگر است.

گروه ورنداز نهایت سعی خود را می‌کند تا محتویات مفید و کاربردی برای خود و شما فراهم آورد، با ایجاد تعامل دو جانبه، می‌کوشد آموزنده باشد و نهایتاً دقایق دلچسب و شادی را چاشنی زندگی هر روزمان کند.

تیم تحریریه وبسایت ورنداز:

موسس و مدیر مسئول:
سید محمد زهیر غرضی
سردبیر:
مینا شهری
اعضای تحریریه و ترجمه:
نوشین کلاته
سهیل شهری
یاسمن ریحانی
مینا شهری
ساره شعبانی‌پور