کد خبر : 31236

مهدی پاکدل | همسر مهدی پاکدل

صحبت های مهدی پاکدل درباره رعنا آزادی همسرش بازیگر زخم کاری را میبینید .

به گزارش ورنداز :

مهدی پاکدل

صحبت های مهدی پاکدل درباره رعنا آزادی همسرش بازیگر زخم کاری را میبینید .

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

ارسال نظر

نظرات کاربران
 • محمد معصومی

  حق دفاع
  ايرانيان ستمدیده بود
  عدالت حق ایران بود
  حرف خدا درست بود
  غیرتمندی و شرف
  جام زهر
  عدالت حرف خدا اجرا نشد
  کیهان 1376
  صدام تجاوز گر ناموس
  از مهمان نوازی قوم ریاکار تشکر کرد
  اگر جانباز غیرتمندی
  از قوم منافق زن مگیر
  ........
  ايرانيان ملت غیرتمند
  دانایی و معرفت

 • محمد معصومی

  جانبازی و افکار
  افکاری و اعصاب
  وقتی در روانپزشکی میلاد بستری شد
  رویا نگار مهتاب
  آسمان شب

 • محمد معصومی

  زنان و دختران ایرانی
  گلها گل زرد

  گلها گل سرخ
  خدا پرستی يعني شرف
  پناهنده
  در انتهای شب
  آسمان شب

 • محمد معصومی

  پناهنده
  در انتهای شب
  آسمان شب

تبلیغات متنی