کد خبر : 30283

فال ابجد | فال ابجد ۱۹ اردیبهشت

فال ابجد، که به عنوان "فال چوب" نیز شناخته می‌شود، یکی از قدیمی‌ترین روش‌های طالع بینی در ایران است که ریشه در تاریخ و فرهنگ این سرزمین دارد

به گزارش ورنداز :

فال ابجد 

فال ابجد، که به عنوان "فال چوب" نیز شناخته می‌شود، یکی از قدیمی‌ترین روش‌های طالع بینی در ایران است که ریشه در تاریخ و فرهنگ این سرزمین دارد.

فال ابجد ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳برای متولدین فرودین

 د ب ب

نیت خوبی کردی قصد انجام هر کاری را داری، در آن به توفیق می‌رسی، به زودی از رنج و غم رهایی می‌یابی. عیب تو این است که راز دلت را به همه می‌گویی از این کار پرهیز کن. در هر کاری به خدا توکل کن تا کارت کامل انجام شود.

فال ابجد ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین اردیبهشت

 ب ب ج

این قصد و نیتی که داری هیچ نفعی برایت ندارد. بهتر است از این نیت و خواسته دست برداری از کار‌های بد و حرام پرهیز کن و به حلال قناعت کن. در کارت گشایش خوبی پیدا خواهد شد. اگر مراقب افکار و نیاتت باشی. در زندگی صبر پیشه کن و به خداوند امیدوار باش.

فال ابجد ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین خرداد

 ج د آ

به نظر می‌رسد اهل فتنه هستی و فتنه بر پا می‌کنی. دست از خصومت بردار تا به غم مبتلا نشوی زبانت را نگه دار و گرنه دوستان و آشنایان از تو رنجیده و تو را ترک می‌کنند. چند وقت دیگر گشایشی در کارت پیدا می‌شود. از جایی که انتظار نداری سود و نفعی به تو می‌رسد. برای آنکه به رفاه و سعادت برسی باید کوشش و همت کنی در چند روز آینده خبر خوشی به تو می‌رسد و در پیش بعضی عزیز می‌شوی.

فال ابجد ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین تیر

 د آ آآینده‌ خوبی در پیش داری اگر همتت را به کار بگیری، با موفقیت فاصله‌ای نداری افکار و نیات پاک در سر داشته باش تا خداوند تو را در کارهایت یاری دهد. به زودی گشایشی در کار‌ها پیدا می‌شود. از چیزی نگرانی در دل داری، نگران نباش. اگر چیزی را از دست داده‌ای به صلاح تو بوده، خیری در آن است.

فال ابجد ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳برای متولدین مرداد

 آ د ج

طالعت خوب است، اما از نیتی که کرده‌ای منصرف شو تا عاقبت کارت خیر شود. از بدی‌ها پرهیز کن. رازت را نگه دار تا در حق تو دروغ نگویند از خوابی که دیده‌ای نترس عاقبت خوب خواهد شد، اما آن را برای کسی بازگو نکن. از همنشین بد دوری کن یک نفر که نان و نمک تو را می‌خورد و ادعای دوستی با تو را دارد، با تو روراست نیست البته نمی‌تواند صدمه‌ای به تو بزند ولی مراقب او باش و به خدا توکل کن.

فال ابجد ۱۱ اردیبهشت۱۴۰۳ برای متولدین شهریور

 ج د ج

فالت خوب است اگر صبر داشته باشی به مقصود می‌رسی. گشایشی در کارت دیده می‌شود. باید برای رسیدن به مقصود خود نیز همت و کوشش کنی کسی با تو دشمنی می‌کند. مراقب خودت باش اگر گم شده‌ای داری آن را پیدا میکنی اگر مسافر یا غایبی داری از او خبر به دست می‌آوری.

فال ابجد ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳برای متولدین مهر

 ج ج ب

طالع خوبی داری چیزی را که از دست داده‌ای دوباره به دست خواهی آورد، به تو تهمت یا طعنه می‌زنند ولی آسیب به تو نمی‌رسد، چون کسی نمی‌تواند به آسانی به تو صدمه بزند به زودی گشایشی در کارت پیدا می‌شود به خداوند توکل کن تا گره‌ی کارت باز شود و به خواسته ات برسی.

فال ابجد ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین آبان

 ب ج آ

این قصد و نیتی که داری موجب تشویش و نگرانی تو می‌شود. پس آن را از ذهن و فکرت بیرون کن اگر دیگران با تو موافق نیستند. تو دلتنگی مکن و خویشتندار باش آنان عاقبت پشیمان خواهند شد. اگر مسافر داری و برایش دلتنگ هستی، به سلامت باز می‌گردد. در عبارت کوتاهی مکن و بدان که خداوند ناظر و حافظ توست این را بدان که عاقبت کار‌ها به نفع و دلخواه تو پیش می‌رود و تو به مقصود می‌رسی.

فال ابجد ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین آذر

ب ب د

طالع خوبی است و نیتت بر آورده می‌شود. به زودی از غم‌ها رها می‌شوی زیرا فالت نوید خیر و سعادت می‌دهد. در کارهایت همچنان کوشا باش تا موفقیت و پیروزی نصیب شود. مراقب بدخواهان باش و رازت را به هرکس نگو با کسی خویشی یا دوستی خواهی کرد که بسیار خوب است. در زندگی دو دل نباش. در نماز کاهلی نکن تا به مراد و مقصود برسی ان شا الله.

فال ابجد ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین دی

 د ج دطالعت روشن است. موفقیت و سعادت به تو روی خواهد آورد پس اندوه به دل راه مده مال یا چیزی را از دست داده‌ای آن را به دست خواهی آورد. در کار‌ها به خدا توکل کن و به فکر سود و زیانش نباش. تا چند روز آینده خبر خوشحال کننده‌ای خواهی شنید. کار‌ها بر وفق مراد تو پیش خواهد رفت و به مقصود خواهی رسید ان شا الله.

فال ابجد ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین بهمن

ب ج د

طالعت نیک است و نیتت بر آورده می‌شود. رازت را به کسی نگو. باید مراقب بدخواهان باشی در کارت گشایش دیده می‌شود. به خداوند رحمان امیدوار باش و با توکل به او به کار و زندگیت ادامه بده. اطمینان داشته باش که روز‌های بهتری در پیش خواهی داشت.

فال ابجد ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین اسفند

ج آ د

برای نیت و مقصودی که داری عجله نکن، صبر پیشه کن تا به آن برسی. خداوند همه‌ی بندگانش را دوست دارد، پس نگران زندگیت نباش. به جای تشویش، در زندگی آرام پیش برو و به خودت فرصت بده تا راه موفقیت بر تو گشود ه شود.

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

منبع ویستا
ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
تبلیغات متنی