کد خبر : 31271

یارانه معیشتی | واریز یارانه

کسانی که وام ازدواج گرفته اند و دهکشان تغییر کرده در ادامه مطلب با ما همراه باشند .

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

منبع منیبان
ارسال نظر

تبلیغات متنی