کد خبر : 31178

ترفند خانه داری

هر روزه امکان دارد بعضی وسایل را که میتواند کاربرد فراوانی داشته باشد نادیده بگیرید و دور بیندازید .یا بعضی وسایل قدیمی خود را سال ها گوشه انبار نگه دارید و استفاده مفیدی از آن ها نکنید در این مطلب با چند ایده جالب آشنا میشوید که میتواند کاربردی باشد ‌.

به گزارش ورنداز :

ترفند کاربردی با وسایل بازیافت

هر روزه امکان دارد بعضی وسایل را که میتواند کاربرد فراوانی داشته باشد نادیده بگیرید و دور بیندازید .یا بعضی وسایل قدیمی خود را سال ها گوشه انبار نگه دارید و استفاده مفیدی از آن ها نکنید در این مطلب با چند ایده جالب آشنا میشوید که میتواند کاربردی باشد ‌.

 

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

منبع دلگرم
ارسال نظر

تبلیغات متنی