کد خبر : 31173

سپند امیر سلیمانی | عروسی سپند امیر سلیمانی

ویدئو کلیپ مراسم عروسی سپند امیرسلیمانی و مونا کرمی را در این مطلب میبینید .

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

منبع حاشیه دیلی
ارسال نظر

نظرات کاربران
 • محمد معصومی

  حق دفاع
  ايرانيان ستمدیده بود
  عدالت حق ایران بود
  حرف خدا درست بود
  غیرتمندی و شرف
  جام زهر
  عدالت حرف خدا اجرا نشد
  کیهان 1376
  تشکر صدام تجاوزگر ناموس
  از مهمان نوازی قوم ریاکار
  اگر جانباز غیرتمندی
  از قوم منافق زن مگیر
  .......
  ايرانيان ملت غیرتمند
  دانایی و معرفت

 • محمد معصومی

  جانبازی و افکار
  افکاری و اعصاب
  وقتی در روانپزشکی میلاد بستری شد
  رویا نگار مهتاب
  آسمان شب

 • محمد معصومی

  پناهنده
  در انتهای شب
  آسمان شب

آنچه دیگران میخوانند :
تبلیغات متنی