کد خبر : 31152

عادل فردوسی پور | خاطره عادل فردوسی پور

خاطره عادل فردوسی پور درباره سیروان خسروی که بر میگرده به ۱۶ سال پیش را در این مطلب میبینید .

به گزارش ورنداز :

عادل فردوسی پور

خاطره عادل فردوسی پور درباره سیروان خسروی که بر میگرده به ۱۶ سال پیش را در این مطلب میبینید .

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

ارسال نظر

نظرات کاربران
 • محمد معصومی

  حق دفاع
  ايرانيان ستمدیده بود
  عدالت حق ایران بود
  حرف خدا درست بود
  غیرتمندی و شرف
  جام زهر
  عدالت حرف خدا اجرا نشد
  کیهان 1376
  صدام تجاوز گر ناموس
  از مهمان نوازی قوم ریاکار تشکر کرد
  اگر جانباز غیرتمندی
  از قوم منافق زن مگیر
  ......
  ايرانيان ملت غیرتمند
  دانایی و معرفت

 • محمد معصومی

  پناهنده
  در انتهای شب
  آسمان شب

تبلیغات متنی