کد خبر : 31126

خوانندگی کارتن خواب | عهد و پیمان کارتن خواب

کارتن خواب شریفی، که روزگاری در خیابان‌ها زندگی می‌کرد، نمونه‌ای بارز از تعهد به تغییر و رستگاری است. داستان او یادآور این است که حتی در تاریک‌ترین لحظات نیز، امید به بازگشت به زندگی وجود دارد.

به گزارش ورنداز :

خوانندگی کارتن خواب 

کارتن خوابی که الهام‌بخش شد

 کارتن خواب شریفی، که روزگاری در خیابان‌ها زندگی می‌کرد، نمونه‌ای بارز از تعهد به تغییر و رستگاری است. داستان او یادآور این است که حتی در تاریک‌ترین لحظات نیز، امید به بازگشت به زندگی وجود دارد.

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
تبلیغات متنی