کد خبر : 31110

سرقت کودک

سرقت کودک در فروشگاه که توسط مادرش خنثی شد.

به گزارش ورنداز :

سرقت کودک

سرقت کودک در فروشگاه که توسط مادرش خنثی شد.

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

ارسال نظر

تبلیغات متنی