کد خبر : 31098

حادثه انفجار | انفجار خودرو

قفل فرمان ،شیشه آب معدنی، کیف یا هر وسیله دیگر را زیر صندلی راننده در خودرو نگه داری نکنید .

به گزارش ورنداز :

حادثه انفجار خودرو

قفل فرمان ،شیشه آب معدنی، کیف یا هر وسیله دیگر را زیر صندلی راننده در خودرو نگه داری نکنید .

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

ارسال نظر

تبلیغات متنی