کد خبر : 30885

صدور چک | شرایط صدور چک

چک یک سند بهادار است که به موجب آن صادر کننده متعهد می شود که مبلغ مشخصی را در وجه دارنده چک یا به دستور او در تاریخ معین یا عندالمطالبه پرداخت کند. چک در ایران طبق قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحات بعدی آن اداره می شود.

به گزارش ورنداز :

شرایط صدور چک

چک یک سند بهادار است که به موجب آن صادر کننده متعهد می شود که مبلغ مشخصی را در وجه دارنده چک یا به دستور او در تاریخ معین یا عندالمطالبه پرداخت کند. چک در ایران طبق قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحات بعدی آن اداره می شود.

با بیان اینکه در این روش 2 رتبه اقتصادی و شهروندی به اشخاص در زمینه  صدور چک  داده می‌شود، افزود: در این روش وضعیت مالی و دارایی افراد بر اساس داشتن سهام، سپرده بانکی، اموال منقول و غیر منقول و ... در تعیین سقف اعتباری افراد موثر است.

نماینده نجف‌آباد در مجلس اظهار کرد: بحث دیگر رتبه‌بندی شهروندی است که بر اساس رفتار اجتماعی افراد این رتبه‌بندی انجام می‌شود که بر اساس محکومیت کیفری،  چک برگشتی  ، بدهی‌های از جمله قبوض برق و گاز و آب، بی انضباطی از لحاظ راهنمایی و رانندگی و خوش حسابی در پرداخت مالیات و ... از مواردی است که در این زمینه موثر است که طبق آن افراد در 15 سطح از رنگ سفید تا قرمز رتبه‌بندی می‌شوند.ابوترابی اظهار کرد: افراد دریافت‌کننده چک می‌توانند از طریق شماره‌ای که اعلام شد و از طریق پیامک متوجه شوند که شخصی که صادر کننده چک است، آیا از لحاظ اقتصادی فرد پر‌ریسک هست یا خیر؟ همچنین از نظر شهروندی فرد منضبطی است یا خیر؟نماینده نجف‌آباد در مجلس ادامه داد: در این روش که با صدور  چک‌های الکترونیکی  قابلیت اجرا دارد، هر شخص که اقدام به صدور چک کرد زمانی که به سقف معین شده برسد به صورت سیستمی دیگر امکان صدور چک ندارد و نمی‌تواند چک صادر کند.

ابوترابی با بیان اینکه همچنین تلاش خواهیم کرد تا پایان سال جاری از چاپ چک‌های کاغذی جلوگیری شود، گفت: انتظار است که بانک مرکزی تدریجا فرهنگ سازی درباره چک‌های الکترونیک از طریق صداوسیما ، رسانه‌ها و فضای مجازی را انجام دهد و از سوی دیگر آموزش‌های لازم به کارمندان بانک‌ها درباره چک‌های الکترونیک را دهد تا مشکلی در این زمینه ایجاد نشود.

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

منبع شهر خبر
ارسال نظر

تبلیغات متنی