کد خبر : 30878

دعا | خواندن دعا

جذب معجزه این دعای فارسی کمتر از ۲۴ ساعت معجزه بزرگ کائنات خدا رو به چشم میبینی!

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
تبلیغات متنی