کد خبر : 30870

درخت تنومند | درخت بلوار کشاورز

افتادن درخت تنومند در بلوار کشاورز بر اثر تند باد را در این مطلب میبینید .

به گزارش ورنداز :

افتادن درخت تنومند

افتادن درخت تنومند در بلوار کشاورز بر اثر تند باد را در این مطلب میبینید .

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

ارسال نظر

تبلیغات متنی