کد خبر : 30834

فال ابجد | فال ابجد ۲۳ خرداد

فال ابجد، که به عنوان "فال چوب" نیز شناخته می‌شود، یکی از قدیمی‌ترین روش‌های طالع بینی در ایران است که ریشه در تاریخ و فرهنگ این سرزمین دارد

به گزارش ورنداز :

فال ابجد 

فال ابجد، که به عنوان "فال چوب" نیز شناخته می‌شود، یکی از قدیمی‌ترین روش‌های طالع بینی در ایران است که ریشه در تاریخ و فرهنگ این سرزمین دارد

فال ابجد متولدین فروردین

ابجد فال شما : د د د

تعبیر : شخصی می خواهد شما را به دردسرهای فراوانی در زندگی بیندازد و برای تان مشکلات بسیار زیادی را به وجود بیاورد، بهتر است مراقب خود باشید تا از شر بدخواهان در امان بمانید و مشکلات شما را با شکست و نابودی در زندگی مواجه نکند، از دروغ گفتن دست بردارید تا به پیروزی و خوشبختی برسید.

فال ابجد متولدین اردیبهشت

ابجد فال شما : آ آ د

تعبیر : طالعت نیک است. به مقامات بالا دست پیدا خواهید کرد. در زندگی تان گشایشی به وجود خواهد آمد که شادی و خوشبختی را در شما ایجاد می کند و برایتان موفقیت و آرامش را در زندگی ایجاد می کند، اگر در انتظار خبری هستید به زودی این خبر به گوش تان خواهد رسید و شما را شاد و خوشحال خواهد کرد.

فال ابجد متولدین خرداد

ابجد فال شما : ج آ آ

تعبیر : طالعت خوب نیست. در زندگی دست از کارهای نادرست بردارید. بهتر است بدگویی اطرافیان تان را نکنید. با این کار به دردسرهای فراوانی خواهید افتاد و هیچ گاه به هدف های خود دست نخواهید کرد. سعی کنید خودتان را به فساد آلوده نکنید و در کارهای تان فعالیت داشته باشید.

فال ابجد متولدین تیر

ابجد فال شما : ب آ آ

تعبیر : طالعت روشن است. به زودی اگر بیمار هستید از بند بیماری رهایی پیدا خواهید کرد و تنی سالم و تندرست خواهید داشت که شادی و خوشبختی را در آینده برایتان به وجود می آورد و باعث می شود بتوانید خیلی زود به هدف هایتان دست پیدا کنید و شادی را در خود به وجود بیاورید. شخصی در زندگی به شما حسادت می کند. بهتر است مراقب خود باشید.

فال ابجد متولدین مرداد

ابجد فال شما : آ آ د

تعبیر : طالعت خوب نیست. با شخصی در زندگی تان خصومتی دارید. این باعث عصبانیت و ناراحتی بسیاری در شما شده و باعث می شود تمام کارهایتان به تأخیر بیفتد و به نابودی و شکست شما را بیندازد، بهتر است مراقب خود باشید تا با دردسر های بزرگی مواجه نشوید. کارهایتان را به طور منظم انجام دهید.

فال ابجد متولدین شهریور

ابجد فال شما : ب ب ب

تعبیر : قصد و نیت پاکی در سر خود دارید. به زودی گره از کارتان گشوده خواهد شد. شما می توانید در مسیرهای درست زندگی قدم بگذارید. بهتر است به راز و نیاز با خداوند بپردازید تا به شما کمک کند در راه های نادرست قدم گذاری نکنید و شادی و خوشبختی را در خود به وجود بیاورید.

فال ابجد متولدین مهر

ابجد فال شما : ج ج ج

تعبیر :  با شخصی در زندگی تان درگیر شده اید. این امر باعث ناراحتی بسیار زیادی در شما شده است. بهتر است بروید و از آن شخص در زندگی خود دلجویی کنید تا به آرامش و آسایش دست پیدا کنید. سعی کنید غرور و تکبر را از خود دور کنید تا به پیروزی و خوشبختی برسید.

فال ابجد متولدین آبان

ابجد فال شما : ب ب ج

تعبیر : فالت خوب است. روزگار بر وفق مراد شماست. به زودی به مقصود خود دست پیدا خواهید کرد و شادی و خوشبختی را در زندگی تان به دست می آورید، از طرف شخصی مورد حمایت قرار خواهید گرفت. سعی کنید برای خود در زندگی صدقه بدهید تا از چشم زخم مردم در امان بمانید.

فال ابجد متولدین آذر

ابجد فال شما : د آ آ

تعبیر : طالعت نیک است. به زودی به مقامات بالا و خوشبختی دست پیدا خواهید کرد. اگر قصد رفتن به سفری را دارید سعی کنید این سفر را به تنهایی راهی نشوید چون برایتان مشکلی ایجاد خواهد کرد، تا می توانید به سمت انرژی های مثبت در حال حرکت باشید تا به پیروزی برسید.

فال ابجد متولدین دی

ابجد فال شما : آ د ب

تعبیر : طالعت روشن است . گشایشی در زندگی شما رخ خواهد داد. اگر گمشده ای دارید به زودی پیدایش خواهید کرد و شادی و آرامش را در خود به وجود خواهید آورد، بهتر است به زندگی خوشبین باشید و ناامیدی را در خود راه ندهید تا بتوانید خیلی زود به هدف هایتان دست پیدا کنید و به پیروزی و آرامش خودتان را برسانید.

فال ابجد متولدین بهمن

ابجد فال شما : آ ب آ

تعبیر : طالع خوبی است. به لطف خداوند رزق روزی حلال به دست تان خواهد رسید که باعث خوشحالی و آرامش گرفتن روح و روان شما می شود، به زودی شخصی وارد زندگی تان می شود و به شما پیشنهاد ازدواجی را می‌دهد که بهتر است قبول کنید چون برایتان خوشایند دیده شده است و شادی را در شما ایجاد می کند.

فال ابجد متولدین اسفند

ابجد فال شما : ب ب ب

تعبیر :  اگر همت کنید به هدف و خواسته های قلبی تان دست پیدا خواهید کرد و شادی را در زندگی تان سرازیر می کنید، به زودی معاملات تجاری و اقتصادی در پیش رو دارید که برایتان موفقیت و سربلندی را در زندگی به وجود می آورد و باعث می شود که بتوانید به پیروزی و شادمانی دست پیدا کنید.

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

منبع مدیر منتور
ارسال نظر

تبلیغات متنی