کد خبر : 30767

پیشرفت تکنولوژی | تکنولوژی در چین

شن‌ژن یا شنزن یکی از مشهورترین و ثروتمند ترین شهرهای کشور چین است.

به گزارش ورنداز :

شهر شنزن چین 

شن‌ژن یا شنزن یکی از مشهورترین و ثروتمند ترین شهرهای کشور چین است.

شنژن چین یکی از شهرهای مهم اقتصادی چین و یکی از مراکز پر اهمیت در تکنولوژی، تحقیقات، تولید، تجارت و اقتصاد، حمل و نقل، امور مالی و گردشگری در جهان محسوب می شه.

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

ارسال نظر

تبلیغات متنی