کد خبر : 30756

نجات از خفگی

خفگی، وضعیتی اورژانسی است که در آن، راه تنفسی فرد به طور کامل یا جزئی مسدود می‌شود و او قادر به تنفس طبیعی نیست. این اتفاق می‌تواند در اثر ورود جسم خارجی به مجاری تنفسی، بلعیدن غذا به طور نادرست، تشنج، یا حتی حلق‌آویز شدن رخ دهد.

به گزارش ورنداز :

نجات جان یک انسان: مقابله با خفگی

خفگی ، وضعیتی اورژانسی است که در آن، راه تنفسی فرد به طور کامل یا جزئی مسدود می‌شود و او قادر به تنفس طبیعی نیست. این اتفاق می‌تواند در اثر ورود جسم خارجی به مجاری تنفسی، بلعیدن غذا به طور نادرست، تشنج، یا حتی حلق‌آویز شدن رخ دهد.

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

ارسال نظر

تبلیغات متنی