کد خبر : 30743

فال ابجد | فال ابجد ۱۷ خردلد

فال ابجد متولدین ماه های مختلف را در ورانداز میخوانید .

به گزارش ورنداز :

فال ابجد 

فال ابجد متولدین ماه های مختلف را در ورانداز میخوانید .

فال ابجد متولدین فروردین ماه

ابجد فال شما : ب ب ب

تعبیر فال ابجد: از مسئله ای که باعث ترس ‌و واهمه شما شده یا می شود نگرانی به دل راه ندهید چون این مسئله یا این موضوع خیلی زودتر از آنچه تصور می کنید برطرف خواهد شد.

فال ابجد متولدین اردیبهشت ماه

ابجد فال شما : ج ج ب

تعبیر فال ابجد: از جانب یک شخص مقام دار که دارای موقعیت اجتماعی ویژه ای است در حق شما ارفاق بزرگی خواهد شد.

فال ابجد متولدین خرداد ماه

ابجد فال شما : د د ج

تعبیر فال ابجد: در مورد مسئله ای که احساس ناامیدی و خستگی روحی دارید نگران و ناامید نباشید زیرا در حال برطرف شدن است.

فال ابجد متولدین تیر ماه

ابجد فال شما : د آ ب

تعبیر فال ابجد: از توانایی بالا در آینده ای نزدیک بهره مند خواهید شد.

فال ابجد متولدین مرداد ماه

ابجد فال شما : د آ ج

تعبیر فال ابجد: در یک شادی قرار خواهید گرفت. شرکت در جشن و شادی که شما زیاد به آن تمایل ندارید، رفتن یا نرفتن به این جشن به رای و نظر خودتان بستگی دارد.

فال ابجد متولدین شهریور ماه

ابجد فال شما : ب آ ب

تعبیر فال ابجد: شخصی هست که شما را در رفتار و گفتار مثبتی که دارید الگو و نمونه قرار داده است، این شخص از نزدیکان و یا دوستان شماست.

فال ابجد متولدین مهر ماه

ابجد فال شما : ب ب ب

تعبیر فال ابجد: رسیدن به سرمایه ای بزرگ که باید آن را برای انجام کار یا هدف مورد نظر به کار ببرید.

فال ابجد متولدین آبان ماه

ابجد فال شما : آ آ آ

تعبیر فال ابجد: به آموختن حرفه ای جدید خواهید پرداخت.

فال ابجد متولدین آذر ماه

ابجد فال شما : آ د د

تعبیر فال ابجد: شما شخصی بسیار حساس هستید و از قلب پاکی برخوردارید.

فال ابجد متولدین دی ماه

ابجد فال شما : ب د ب

تعبیر فال ابجد: شما در زندگی فردی و اجتماعی خود در مسیر روشنی قرار خواهید گرفت.

فال ابجد متولدین بهمن ماه

ابجد فال شما : ب ب د

تعبیر فال ابجد: یک مشکل عاطفی شما را می آزارد اما او پشیمان خواهد شد و به سوی شما باز خواهد گشت.

فال ابجد متولدین اسفند ماه

ابجد فال شما : ب ب ج

تعبیر فال ابجد: اقبال شما هرچه  در زندگی جلوتر می روید بلندتر شده و به روشنی بیشتری دست یافته و خوشبخت تر می شوید.

 

 

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

منبع مدیر منتور
ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
تبلیغات متنی