کد خبر : 30644

قاتل سریالی | قاتل مردان

اخیر معلوم شده «کلثوم اکبری» قاتل مشهور شمالی که با مردهای پولدار ازدواج میکرد و بعد میکشتشون، پسر 19 ساله خودش رو هم بعد اینکه از کارای مامانش سر درآورده بود، کشته!

به گزارش ورنداز :

قاتل مشهور مردان مازندرانی

اخیر معلوم شده «کلثوم اکبری» قاتل مشهور شمالی که با مردهای پولدار ازدواج میکرد و بعد میکشتشون، پسر 19 ساله خودش رو هم بعد اینکه از کارای مامانش سر درآورده بود، کشته!

 کلثوم بعد این قتل، با صحنه‌سازی به همه گفته بود پسرم بخاطر سرطان مُرده

خانواده تعدادی از قربانیان قاتل سریالی شوهران صیغه در مازندران نکات تازه ای از پرونده را بازگو کردند؛چنان قربان صدقه شوهران صیغه ای می رفت که بعد از مرگ پیرمردها همه نگران وضعیت او بودندخانواده تعدادی از قربانیان قاتل سریالی شوهران صیغه در مازندران نکات تازه ای از پرونده را بازگو کردند؛کلثوم از طریق یک راننده مسافربر به فرزندان تعدادی ازقربانیان معرفی شده بودکمتر از ۵۰ روز بعد از عقد موقت نقشه قتل شوهران را اجرا می کرد و بین ۷۵ میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان مهریه گرفته بود.

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

منبع گیز میز
ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
تبلیغات متنی