کد خبر : 30608

حقوق کارمندان | افزایش حقوق کارمندان

جزییاتی از کمک های غیر نقدی علاوه بر حقوقشان را در این مطلب میخوانید .

به گزارش ورنداز :

کمک های غیر نقدی کارمندان

جزییاتی از کمک های غیر نقدی علاوه بر حقوقشان را در این مطلب میخوانید .کمک های غیرنقدی همواره یکی از مسیرهای حمایتی دولت ها از کارکنان بوده است، اتفاقی که این روزها هم به اشکال گوناگون شاهد آن هستیم و در تازه ترین نمونه، یارانه غیرنقدی کتاب توسط دولت سیزدهم به کارمندان تعلق گرفت.براساس آنچه دولت اعلام کرده است، «تا پایان سال یارانه خرید کتاب به مبلغ 2 میلیون تومان به کارمندان پرداخت خواهد شد.» اتفاقی که البته تنها مختص این روزها نیست و در گذشته هم نمونه های از این کمک های غیرنقدی به کارمندان تعلق پیدا کرده است.

 

مانند حدود 50 سال پیش که روزنامه اطلاعات در تاریخ 6 خرداد 1354، در مطلبی با تیتر «میزان کمک غیرنقدی کارمندان ترمیم می شود» نوشت: «میزان کمک های غیرنقدی کارمندان دولت تغییر می کند، میزان این کمک که اکنون برای هر فرد از عائله کارمندان دولت و خود آن ها دویست ریال است تغییر می کند و احتمالا 500 ریال می شود. امروز کمیسیونی با حضور نمایندگان وزارت دارایی و امور اقتصادی، سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل و بررسی نهایی برای تهیه آئین نامه جدید کمک های غیرنقدی به کارمندان دولت و خانواده آنان آغاز شد.»این روزنامه در ادامه آورده است: «اعتبار کمک های غیرنقدی کارمندان دولت در سال جاری معادل 700 میلیون تومان است، از آنجا که قدرت اجرایی آئین نامه کمک های غیرنقدی به کارمندان دولت در پایان سال گذشته تمام شده است، برای پرداخت کمک های غیرنقدی به کارمندان دولت در سال جاری احتیاج به تهیه آئین نامه جدیدی است. در آئین نامه جدید تغییراتی به نفع کارمندان در نحوه توزیع، میزان و نوع کمک های غیرنقدی پیش بینی شده است. براساس ضوابط آئین نامه قبلی به هر یک از کارمندان دولت و عائله تحت تکفل آنان، معادل دویست ریال کمک غیرنقدی پرداخت می شود. پیش بینی می شود در بررسی نهایی برای تهیه آئین نامه جدید پرداخت کمک های غیرنقدی به کارمندان دولت افزایش رقم پرداخت کمک های غیرنقدی از هر نفر 200 ریال به هر نفر 300 الی 500 ریال مورد مطالعه قرار بگیرد.»

 
 
 

معلم 2

 

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

منبع شهر خبر
ارسال نظر

تبلیغات متنی