کد خبر : 30432

فال فرشته | فال فرشته ۲۸ اردیبهشت

فال فرشته متولدین ماه های مختلف را در ورانداز میخوانید .

به گزارش ورنداز :

فال فرشته

فال فرشته متولدین ماه های مختلف را در ورانداز میخوانید .

فال فرشتگان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین فروردین


متن فال:
فرشته زانا Zanna
تو از تمام رنج و مشکلات سختی که تو را تهدید می کرد، محافظت شده ای. نفس راحتی بکش و بدان که تو در امنیت هستی.

فال فرشتگان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین اردیبهشت


متن فال:
فرشته سارنا sarena
من فرشته فراوانی هستم. تو پولی را که نیاز داری به دست می آوری. چگونگی وقوع این امر در دستان خداوند است. مطمئن باش.

فال فرشتگان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین خرداد


متن فال:
فرشته مرلینا Merlina
تو آشفته و سردرگم هستی چراکه به اندازه کافی آگاهی و اطلاعات نداری. قبل از آنکه تصمیم بگیری بهتر است بیشتر خبر کسب کنی و از آگاهان و مطلعان کمک بگیر.

فال فرشتگان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین تیر


متن فال:
فرشته کراک و آنتویینیه Crac & Antoinette
برای اینکه موقعیت را بهبود بخشی به دیدگاه و عقاید دیگران با درک و همدردی کامل توجه کن.

فال فرشتگان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین مرداد


متن فال:
فرشته دانیل Daniel
من فرشته ازدواج هستم و در حال حاضر در کناری ایستاده ام.

فال فرشتگان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین شهریور


متن فال:
فرشته دزیره Desiree
نه ، اکنون شرایط مناسب نیست. منتظر بمان یا راههای دیگری را بسنج. از فرشتگان کمک و یاری بخواه.

فال فرشتگان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین مهر


متن فال:
فرشته دزیره Desiree
نه ، اکنون شرایط مناسب نیست. منتظر بمان یا راههای دیگری را بسنج. از فرشتگان کمک و یاری بخواه.

فال فرشتگان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین آبان


متن فال:
فرشته دانیل Daniel
من فرشته ازدواج هستم و در حال حاضر در کناری ایستاده ام.

فال فرشتگان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین آذر


متن فال:
فرشته پاتینسه Patience
اکنون زمان یادگیری و علم و اطلاعات جمع کردن است، از اینکه یک یادگیرنده باشی لذت ببر چراکه علمت در آینده به کار می آید.

فال فرشتگان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین دی


متن فال:
فرشته رایه Raye
در حال حاضر یوگا و فعالیتهای بدنی برای تندرستی و سلامتی و آرامش درونی و رشد روحی تو الزامی و ضروری است.

فال فرشتگان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین بهمن


متن فال:
فرشته مرلینا Merlina
تو آشفته و سردرگم هستی چراکه به اندازه کافی آگاهی و اطلاعات نداری. قبل از آنکه تصمیم بگیری بهتر است بیشتر خبر کسب کنی و از آگاهان و مطلعان کمک بگیر.

فال فرشتگان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین اسفند


متن فال:
فرشته اپال Opal
فرزندان تو در زمین و آسمان سعادتمندند. آنها توسط خدا و فرشتگان به خوبی محافظت می شوند.

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

منبع ساقیا
ارسال نظر

تبلیغات متنی