کد خبر : 30428

حقوق کارگران | بیمه بیکاری کارگران

وزیر کار در تشریح جزئیات اصلاحات قانون بیمه بیکاری، به موارد زیر اشاره کرد:کارگرانی که پیش از این مشمول قانون بیمه بیکاری نمی‌شدند، مانند کارگران شاغل در مناطق آزاد، تحت پوشش این قانون قرار خواهند گرفت.برای کارگرانی که همزمان بیمه بیکاری و از کارافتادگی دریافت می‌کنند، فرآیندی آسان‌تر جهت بازگشت به کار در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش ورنداز :

بیمه بیکاری کارگران

وزیر کار در تشریح جزئیات اصلاحات قانون بیمه بیکاری، به موارد زیر اشاره کرد:کارگرانی که پیش از این مشمول قانون بیمه بیکاری نمی‌شدند، مانند کارگران شاغل در مناطق آزاد، تحت پوشش این قانون قرار خواهند گرفت.برای کارگرانی که همزمان بیمه بیکاری و از کارافتادگی دریافت می‌کنند، فرآیندی آسان‌تر جهت بازگشت به کار در نظر گرفته می‌شود.صولت مرتضوی، وزیر کار، گفت : بخشی از کارگران مشمول این قانون نمی شدند از جمله کارگرانی که در مناطق آزاد کار می کردند و تابع قوانین و ضوابط خاص خود بودند، ما این افراد را اضافه کردیم و از سوی دیگر کسانی که بیمه بیکاری و از کار افتادگی می گرفتند امکان بازگشت به کار در کارگاه دیگر سخت بود ترتیباتی را ایجاد کردیم تا فرایندها اصلاح شود و کارگران بتوانند به بازار کار برگردند.وی در مورد اعتراض برخی کارگران به این طرح گفت: طبیعی است هر طرحی موافق و مخالف دارند، اما اکثریت جامعه کارگری با پیشنهادات ما موافق هستند

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

منبع شهر خبر
ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
تبلیغات متنی