کد خبر : 30127

محمد مسلمی | واکنش محمد مسلمی

محمد مسلمی گفت: آقای قناد هم مجری بودند و هم تهیه کننده٬ و به برند ما به جایی رسیده بود که به تمرکز بیشتری احتیاج داشتیم بنابراین نظر گروه انتخاب یک گزینه بود تا کار قوی تر جلو برود .

به گزارش ورنداز :

نوبت به واکنش محمد مسلمی رسید

 

محمد مسلمی گفت: آقای قناد هم مجری بودند و هم تهیه کننده٬ و به برند ما به جایی رسیده بود که به تمرکز بیشتری احتیاج داشتیم بنابراین نظر گروه انتخاب یک گزینه بود تا کار قوی تر جلو برود . محمد مسلمی در ادامه گفت: و انتقال دادن نظر گروه به عهده کارگردان بود شاید برای همین بود که آقای قناد فکر کردند نظر شخصی من هست.

ارسال نظر

نظرات کاربران
  • محمد معصومی

    جاده فرياد
    خدا پرستی انساندوستی
    انساندوستی خدا پرستی
    دانایی و عقل

آنچه دیگران میخوانند :
تبلیغات متنی