کد خبر : 29807

شناخت مغز | کتاب شناخت مغز

کتاب «سگال» نوشته احمد قیومی به‌تازگی توسط نشر آداش منتشر و روانه بازار نشر شده است. قیومی در این اثر دغدغه خودش را به ترتیب با اولویت‌بندی بیان کرده و دیدهای ممکنی که می‌توان به یک مسأله داشت را بررسی کرده و در نهایت دید خود را انتخاب و وارد فاز بعد شده است.

به گزارش ورنداز :

چاپ کتابی درباره علوم رفتاری انسانی و شناخت مغز | «سگال» در بازار

کتاب «سگال» نوشته احمد قیومی به‌تازگی توسط نشر آداش منتشر و روانه بازار نشر شده است. قیومی در این اثر دغدغه خودش را به ترتیب با اولویت‌بندی بیان کرده و دیدهای ممکنی که می‌توان به یک مسأله داشت را بررسی کرده و در نهایت دید خود را انتخاب و وارد فاز بعد شده است.

این‌کتاب در ۴ فصل کلی با عناوینی از جمله بررسی علوم رفتاری انسانی، شناخت مغز و اجزای آن، نظریه‌های شناختی در یادگیری، افزایش انگیزه در یادگیری عرضه شده است. در فصل اول با عنوان «علوم رفتاری انسانی» نویسنده در سه قسمت هستی شناختی، روش شناختی و مفهومی توضیحاتی ارایه کرده است. به گفته قیومی در این فصل‌ها ماده‌گرایی هستی شناختی انگاره‌ای است که بر اساس آن تنها موجودات، حالات و فرایندهای مادی وجود دارند.

ماده‌گرایی روش شناختی بر این مشاهده مبتنی است که می‌توان میان جریان اندیشه‌ها، احساسات، ادراکات و افعالی که به وسیله هر انسان تجربه می‌شود و جریان حالات مادی شخص به عنوان یک اندام‌واره تشبیه کاملی برقرار می‌کند. ماده‌گرایی مفهومی تاکید می‌کند روانشناسی برای توصیف و توضیح کل پدیده‌های روانشناختی تنها به مفاهیم مادی نیاز دارد و مناظره‌های هستی شناختی بی‌پایان است.

قیومی در بخش «شناخت مغز و اجزای آن» می‌گوید باید مغز را بشناسیم تا ببنیم چه اندامی وظیفه تمام این کارها را به دوش می‌کشد. به علاوه برخی از این اجزا را با مغز دیگر پستانداران مثل شامپانزه، موش صحرایی و غیره مقایسه کرده‌اند تا قدرت و پیچیدگی مغز را بهتر به تصویر بکشند. مخاطب کتاب در قسمت دوم این فصل، با تئوری مغز سه‌گانه آشنا می‌شود. در این‌بحث نظری، با سه دید متفاوت به مغز نگاه می‌شود و وظایفش فهرست می‌شود.

در قسمت بعد، مخاطب با تکامل و تکوین مغز سروکار دارد و در گام‌های بعدی به معرفی دستگاه عصبی و زوج‌های موجود در مغز نیز پرداخته می‌شود. در قسمت چهارم نیز مساله امواج مغز مطرح و سپس به نوروشیمی در عملکرد مغز و خروج از بُعد بیولوژیک پرداخته می‌شود.

این‌کتاب با ۲۵۶ صفحه و قیمت ۱۵۰ هزارتومان عرضه شده است.

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
تبلیغات متنی