کد خبر : 29655

درگیری | درگیری کردها و ترکها

در این مطلب شاهد درگیری کردها و ترک های مقیم اروپا هستید .

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

منبع چندثانیه
ارسال نظر

تبلیغات متنی