کد خبر : 29595

وضعیت آب و هوا | پیش بینی آب و هوا

اولین سامانه سال ۱۴۰۳ کاملا جنجالی و خبر ساز وارد خواهد شد در ادامه جزییات بیشتری را میخوانید .

به گزارش ورنداز :

وضعیت آب و هوا کشور 

اولین سامانه  بارشی سال ۱۴۰۳ کاملا جنجالی و خبر ساز وارد خواهد شد در ادامه جزییات بیشتری را میخوانید .

بارش های سیل آسا و همزمان بارش سنگین برف در مناطق سردسیر و کوهستانی  ، از بامداد ۲شنیه ۶ فروردین ماه

مناطق هشدار ، از جنوب استان همدان ،شرق کرمانشاه ، غرب استان مرکزی ،غرب استان اصفهان و بطور کامل استان های لرستان ،فارس  و با شدت کمتر دامنه های البرز

اواخر وقت ۲شنبه اخبار جاری شدن سیل و انسداد مسیرهای کوهستانی در بسیاری از مناطق کشور را همزمان در خبرها مشاهده خواهید کرد.

بطور کلی پیشنهاد میشود ۲شنبه ۶ فروردین از سفرهای غیر ضروری در تمامی مناطق رنگی نقشه بالا پرهیز کنید.

تاریخ صدور: شنبه ۴فروردین ۱۴۰۳

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

منبع هوارام
ارسال نظر

تبلیغات متنی