کد خبر : 29477

حمام رفتن | حمام رفتن با زبان روزه

شرایط دوش گرفتن در ماه رمضان با زبان روزه چگونه است در این مطلب با احکام حمام رفتن با زبان روزه آشنا میشوید .

به گزارش ورنداز :

دوش گرفتن در ماه رمضان با زبان روزه

شرایط دوش گرفتن در ماه رمضان با زبان روزه چگونه است در این مطلب با احکام حمام رفتن با زبان روزه آشنا میشوید .

آیا دوش گرفتن روزه را باطل می‌کند؟

خیر، دوش گرفتن به خودی خود روزه را باطل نمی‌کند. به شرطی که آب به طور عمدی وارد دهان و حلق نشود.

چرا دوش گرفتن روزه را باطل نمی‌کند؟

هنگام دوش گرفتن، آب به تدریج و از بالا بر روی سر می‌ریزد. در این حالت، تمام سر به طور همزمان در آب فرو نمی‌رود. فرو بردن عمدی تمام سر در آب، یکی از مبطلات روزه است.

حکم استنشاق بخار آب در حمام چیست؟

استنشاق بخار آب در حمام، به طور کلی روزه را باطل نمی‌کند. مگر اینکه بخار آنقدر غلیظ باشد که در فضای دهان تبدیل به آب شود. در این صورت، خوردن این رطوبت، روزه را باطل می‌کند.احکام مربوط به فرو بردن سر در آب:

  • اگر روزه‌دار عمداً تمام سر خود را در آب فرو ببرد:

روزه او باطل می‌شود، حتی اگر بقیه بدنش از آب بیرون باشد.

  • اگر روزه‌دار بی‌اختیار در آب بیفتد و تمام سرش را آب بگیرد:

روزه او باطل نمی‌شود.

  • اگر روزه‌دار فراموش کند که روزه است و سرش را در آب فرو ببرد:

روزه او باطل نمی‌شود.

  • اگر روزه‌دار برای نجات جان کسی سرش را در آب فرو ببرد:

روزه او باطل می‌شود، حتی اگر نجات جان آن شخص واجب باشد.حکم رفتن به سونا برای روزه‌دار:

اگر بخار موجود در سونا غلیظ باشد، به احتیاط واجب، روزه‌دار نباید به آنجا برود.

نکات مهم:

  • هنگام دوش گرفتن، مراقب باشید که آب به طور عمدی وارد دهان و حلقتان نشود.
  • اگر بخواهید در حمام غسل جنابت یا غسل واجب دیگری انجام دهید، باید احتیاط کنید که آب به طور کامل وارد مجاری تنفسی شما نشود.
  • برای اطمینان بیشتر، می‌توانید در مورد احکام روزه، از مراجع تقلید خود سوال کنید

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

منبع ترفندتو
ارسال نظر

تبلیغات متنی