کد خبر : 29441

قیمت طلا | قیمت روزطلا

جدیدترین قیمت طلا و سکه در بازار را در این مطلب میخوانید .

به گزارش ورنداز :

قیمت طلا و سکه

امروز (سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲) تا لحظه تنظیم این خبر، قیمت سکه نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ طلا کاهش یافت. هرگرم طلا ۱۸ عیار ۶ هزار و ۹۰۰ تومان کاهش یافت.سکه تمام طرح بهار آزادی ۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و همچنین قیمت نیم سکه ۲۱ میلیون تومان و ربع سکه ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. هرگرم طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون و ۹۵ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد.

 

قیمت سکه پارسیان 22 اسفند ماه:

نوع سکه پارسیان قیمت امروز (تومان) 
پارسیان 100 سوت   386.000
پارسیان 200 سوت 703.000
پارسیان 300 سوت 1.020.000
پارسیان 400 سوت 1.335.000
پارسیان 500 سوت 1.652.000
پارسیان 600 سوت 1.968.000
پارسیان 700 سوت 2.284.000
پارسیان 800 سوت 2.600.000
پارسیان 900 سوت 2.917.000
پارسیان 1/000 سوت 3.253.000

قیمت طلا | نرخ انس جهانی 

محصول  نرخ امروز  میزان افزایش / کاهش  نرخ 21 اسفند  نرخ 20 اسفند  نرخ 19 اسفند 
اونس جهانی  2175 دلار 0 2175 دلار 2179 دلار 2179 دلار
طلای 18 عیار گرمی  3.095.800 6.900 3.102.700 3.102.700 3.192.700
طلای 24 عیار گرمی 4.127.000 9.000

قیمت طلا | نرخ انس جهانی 

محصول  نرخ امروز  میزان افزایش / کاهش  نرخ 21 اسفند  نرخ 20 اسفند  نرخ 19 اسفند 
اونس جهانی  2175 دلار 0 2175 دلار 2179 دلار 2179 دلار
طلای 18 عیار گرمی  3.095.800 6.900 3.102.700 3.102.700 3.192.700
طلای 24 عیار گرمی 4.127.000 9.000

قیمت سکه پارسیان در جدول زیر اعلام شده است.

 

قیمت سکه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲:

محصول  نرخ امروز (تومان)  میزان افزایش / کاهش  نرخ 21 اسفند (تومان)  نرخ 20 اسفند (تومان)  نرخ 19 اسفند (تومان) 
سکه تمام بهار آزادی طرح امام  36.600.000 390.000 36.210.000 36.710.000 37.490.000
سکه تمام طرح بهار آزادی 34.700.000 400.000 34.300.000 34.720.000 35.220.000
نیم سکه بهار آزادی 21.000.000 500.000 20.500.000 20.700.000 21.000.000
ربع سکه بهار آزادی 13.500.000 400.000 13.100.000 13.400.000 13.800.000
سکه گرمی  6.500.000 100.000

امروز (سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲) تا لحظه تنظیم این خبر، قیمت سکه نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ طلا کاهش یافت. هرگرم طلا ۱۸ عیار ۶ هزار و ۹۰۰ تومان کاهش یافت.

 

قیمت سکه پارسیان در جدول زیر اعلام شده است.

 

قیمت سکه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲:

محصول  نرخ امروز (تومان)  میزان افزایش / کاهش  نرخ 21 اسفند (تومان)  نرخ 20 اسفند (تومان)  نرخ 19 اسفند (تومان) 
سکه تمام بهار آزادی طرح امام  36.600.000 390.000 36.210.000 36.710.000 37.490.000
سکه تمام طرح بهار آزادی 34.700.000 400.000 34.300.000 34.720.000 35.220.000
نیم سکه بهار آزادی 21.000.000 500.000 20.500.000 20.700.000 21.000.000
ربع سکه بهار آزادی 13.500.000 400.000 13.100.000 13.400.000 13.800.000
سکه گرمی  6.500.000 100.000

 

امروز (سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲) تا لحظه تنظیم این خبر، قیمت سکه نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ طلا کاهش یافت. هرگرم طلا ۱۸ عیار ۶ هزار و ۹۰۰ تومان کاهش یافت.سکه تمام طرح بهار آزادی ۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و همچنین قیمت نیم سکه ۲۱ میلیون تومان و ربع سکه ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. هرگرم طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون و ۹۵ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد.

 

قیمت سکه پارسیان 22 اسفند ماه:

نوع سکه پارسیان قیمت امروز (تومان) 
پارسیان 100 سوت   386.000
پارسیان 200 سوت 703.000
پارسیان 300 سوت 1.020.000
پارسیان 400 سوت 1.335.000
پارسیان 500 سوت 1.652.000
پارسیان 600 سوت 1.968.000
پارسیان 700 سوت 2.284.000
پارسیان 800 سوت 2.600.000
پارسیان 900 سوت 2.917.000
پارسیان 1/000 سوت 3.253.000

قیمت طلا | نرخ انس جهانی 

محصول  نرخ امروز  میزان افزایش / کاهش  نرخ 21 اسفند  نرخ 20 اسفند  نرخ 19 اسفند 
اونس جهانی  2175 دلار 0 2175 دلار 2179 دلار 2179 دلار
طلای 18 عیار گرمی  3.095.800 6.900 3.102.700 3.102.700 3.192.700
طلای 24 عیار گرمی 4.127.000 9.000

قیمت طلا | نرخ انس جهانی 

محصول  نرخ امروز  میزان افزایش / کاهش  نرخ 21 اسفند  نرخ 20 اسفند  نرخ 19 اسفند 
اونس جهانی  2175 دلار 0 2175 دلار 2179 دلار 2179 دلار
طلای 18 عیار گرمی  3.095.800 6.900 3.102.700 3.102.700 3.192.700
طلای 24 عیار گرمی 4.127.000 9.000

قیمت سکه پارسیان در جدول زیر اعلام شده است.

 

قیمت سکه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲:

محصول  نرخ امروز (تومان)  میزان افزایش / کاهش  نرخ 21 اسفند (تومان)  نرخ 20 اسفند (تومان)  نرخ 19 اسفند (تومان) 
سکه تمام بهار آزادی طرح امام  36.600.000 390.000 36.210.000 36.710.000 37.490.000
سکه تمام طرح بهار آزادی 34.700.000 400.000 34.300.000 34.720.000 35.220.000
نیم سکه بهار آزادی 21.000.000 500.000 20.500.000 20.700.000 21.000.000
ربع سکه بهار آزادی 13.500.000 400.000 13.100.000 13.400.000 13.800.000
سکه گرمی  6.500.000 100.000

امروز (سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲) تا لحظه تنظیم این خبر، قیمت سکه نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ طلا کاهش یافت. هرگرم طلا ۱۸ عیار ۶ هزار و ۹۰۰ تومان کاهش یافت.

 

قیمت سکه پارسیان در جدول زیر اعلام شده است.

 

قیمت سکه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲:

محصول  نرخ امروز (تومان)  میزان افزایش / کاهش  نرخ 21 اسفند (تومان)  نرخ 20 اسفند (تومان)  نرخ 19 اسفند (تومان) 
سکه تمام بهار آزادی طرح امام  36.600.000 390.000 36.210.000 36.710.000 37.490.000
سکه تمام طرح بهار آزادی 34.700.000 400.000 34.300.000 34.720.000 35.220.000
نیم سکه بهار آزادی 21.000.000 500.000 20.500.000 20.700.000 21.000.000
ربع سکه بهار آزادی 13.500.000 400.000 13.100.000 13.400.000 13.800.000
سکه گرمی  6.500.000 100.000

 

 

سهیل شهری خبرنگار

منبع اقتصاد آنلاین
ارسال نظر

تبلیغات متنی