کد خبر : 29260

اقامت کانادا | اقامت کانادا برای ایرانیان

کانادا تسهیلات اقامتی ویژه‌ برای ایرانیان را یک سال دیگر تمدید کرد

به گزارش ورنداز :

تسهیلات اقامت کانادا 

کانادا تسهیلات اقامتی ویژه‌ برای ایرانیان را یک سال دیگر تمدید کرد

دولت کانادا تسهیلات ویژه موقتی برای ایرانیان که ابتدا در فوریه سال پیش معرفی کرده بود را به دلیل وضعیت ایران برای یک سال دیگر تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ تمدید کرده است. کانادا می‌گوید که این تدابیر شامل حال ایرانیانی که به طور موقت ساکن کانادا هستند و همچنین شهروندان و افراد دارای کارت اقامت دایم کانادا که ساکن ایران هستند می‌شود.

بی بی سی اعلام کرد : دولت کانادا تسهیلات ویژه موقتی برای ایرانیان که ابتدا در فوریه سال پیش معرفی کرده بود را به دلیل وضعیت ایران برای یک سال دیگر تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ تمدید کرده است.

کانادا می‌گوید که این تدابیر شامل حال ایرانیانی که به طور موقت ساکن کانادا هستند و همچنین شهروندان و افراد دارای کارت اقامت دایم کانادا که ساکن ایران هستند می‌شود.

براساس این تدابیر تقاضا برای تمدید اقامت موقت، تقاضا برای تغییر وضعیت اقامت موقت  برای مثال از بازدیدکننده به وضعیت اشتغال یا برای تمدید «مجوز باز کار» یا تحصیل رایگان خواهد بود.

همچنین تقاضا برای «گذرنامه کانادایی با مدت اعتبار محدود»، «گواهی شهروندی کانادا» و «اسناد سفر برای افراد دارای اقامت دائمی» رایگان خواهد بود.

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

منبع انتخاب
ارسال نظر

تبلیغات متنی