کد خبر : 29088

مجوز دستفروشی

جزییاتی اضافه شدن آیتم «دستفروشی» به درگاه ملی مجوزها را در این مطلب میخوانید .

به گزارش ورنداز :

مجوز برای دستفروش ها

جزییاتی اضافه شدن آیتم «دستفروشی» به درگاه ملی مجوزها را در این مطلب میخوانید .

اضافه شدن آیتم «دستفروشی» به درگاه ملی مجوزها

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران:

در سامانه درگاه ملی مجوزها یک آیتم در نظر گرفته خواهد شد تا کسانی که می‌خواهند دستفروشی کنند با طی مراحلی تأییدیه، مجوز لازم را اخذ کند.

افراد در صورت اخذ تأییدیه می‌توانند انتخاب کنند که در کدام موقعیت مکانی که شهرداری در اختیار گذاشته فعالیت کنند.

در حال حاضر کارهای اولیه برای اضافه شدن این آیتم در سامانه درگاه ملی مجوزها انجام شده است.

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

منبع پیام آنلاین
ارسال نظر

تبلیغات متنی