کد خبر : 29033

تست شخصیت | روان شناسی شخصیت

مشاهده رفتارهای ناخوشایند از جانب دوست صمیمی می تواند آزاردهنده و گیج کننده باشد.

به گزارش ورنداز :

نشانه های تنفر دوست صمیمی

نشانه های تنفر 

مشاهده رفتارهای ناخوشایند از جانب دوست صمیمی می تواند آزاردهنده و گیج کننده باشد. در ادامه به برخی از نشانه هایی که نشان می دهد دوست صمیمی تان از شما متنفر است، اشاره می کنیم:

رفتار در ملاء عام:

 • اجتناب از حضور در کنار شما: اگر دوستتان به طور ناگهانی از حضور در کنار شما در ملاء عام اجتناب می کند، می تواند نشانه ای از تنفر باشد.
 • رفتار سرد و بی تفاوت: اگر دوستتان در جمع با شما سرد و بی تفاوت رفتار می کند و طوری وانمود می کند که شما را نمی شناسد، احتمالاً از شما متنفر است.

حرف های پشت سر:

 • پخش شایعات و دروغ: اگر متوجه شدید که دوستتان پشت سر شما شایعات و دروغ های ناراحت کننده ای پخش می کند، این کار نشان دهنده تنفر او از شما است.
 • بدگویی و غیبت کردن: اگر دوستتان در غیاب شما به طور مداوم از شما بدگویی و غیبت می کند، این رفتار نشان دهنده عدم احترام و تنفر او نسبت به شما است.

بحث و مشاجره:

 • ایرادگیری مداوم: اگر دوستتان به طور مداوم از شما و کارهایتان ایراد می گیرد، حتی زمانی که کارتان را به بهترین نحو انجام داده اید، این رفتار می تواند نشانه ای از تنفر باشد.
 • جنگ و دعوا به جای حل اختلاف: اگر دوستتان به جای حل اختلافات، به دنبال جنگ و دعوا با شما است، احتمالاً از شما متنفر است.

عذرخواهی نکردن:

 • عدم تمایل به عذرخواهی: اگر دوستتان پس از سوءتفاهم و اشتباه، هیچ تمایلی به عذرخواهی از شما ندارد، این رفتار نشان دهنده عدم احترام و تنفر او است.
 • لجاجت و عدم پذیرش اشتباه: اگر دوستتان در هنگام بروز مشکل، لجبازی می کند و حاضر به پذیرش اشتباه خود نیست، احتمالاً از شما متنفر است.

ارتباط ضعیف:

 • پاسخ دیرهنگام به پیام ها: اگر دوستتان به پیام های شما دیرهنگام و با بی حوصلگی پاسخ می دهد، این رفتار نشان دهنده عدم تمایل او به برقراری ارتباط با شما است.
 • مکالمات کوتاه و بی روح: اگر مکالمات شما با دوستتان کوتاه و بی روح شده است و تمایلی به ادامه گفتگو از جانب او مشاهده نمی کنید، احتمالاً از شما متنفر است.

عدم تمایل به گذراندن وقت:

 • رد کردن دعوت ها: اگر دوستتان به طور مداوم دعوت های شما را برای گذراندن وقت با هم رد می کند، این رفتار نشان دهنده عدم تمایل او به حضور در کنار شما است.
 • ترجیح دادن افراد دیگر: اگر دوستتان ترجیح می دهد وقت خود را با افراد دیگر به جای شما بگذراند، احتمالاً از شما متنفر است.رفتارهای عجیب و غریب:
  • تغییر ناگهانی رفتار: اگر دوستتان به طور ناگهانی رفتارش با شما تغییر کرده و رفتارهای عجیب و غریبی از خود نشان می دهد، این رفتار می تواند نشانه ای از تنفر باشد.
  • بی احترامی و توهین: اگر دوستتان به شما بی احترامی می کند و به طور مداوم شما را مورد توهین قرار می دهد، این رفتار نشان دهنده تنفر او از شما است.

   نشانه های تنفر دوست صمیمی (بخش دوم)

   معاشرت با افراد دیگر:

   • ترجیح دادن دوستان جدید: اگر دوستتان به طور ناگهانی ترجیح می دهد وقت خود را با دوستان جدید به جای شما بگذراند، می تواند نشانه ای از تنفر او باشد.
   • جلوگیری از معاشرت شما با دوستان جدید: اگر دوستتان سعی می کند شما را از معاشرت با دوستان جدیدتان منع کند، این رفتار نشان دهنده حسادت و عدم اعتماد او به شما است.

   توجه و احترام:

   • توجه بیشتر به دیگران: اگر دوستتان به طور ناگهانی توجه و محبت خود را از شما به سمت افراد دیگر معطوف می کند، احتمالاً از شما متنفر است.
   • بی احترامی و توهین: اگر دوستتان به شما بی احترامی می کند و به طور مداوم شما را مورد توهین قرار می دهد، این رفتار نشان دهنده تنفر او از شما است.

   ارتباطات:

   • قطع تماس: اگر دوستتان به طور ناگهانی تماس های شما را قطع می کند و از پاسخ دادن به پیام های شما امتناع می کند، این رفتار نشان دهنده عدم تمایل او به برقراری ارتباط با شما است.
   • مسدود کردن در شبکه های اجتماعی: اگر دوستتان شما را در شبکه های اجتماعی مسدود می کند، این کار نشان دهنده عدم تمایل او به دیدن یا شنیدن از شما است.

   اشتراک گذاری مسائل شخصی:

   • عدم تمایل به اشتراک گذاری: اگر دوستتان دیگر تمایلی به اشتراک گذاری مسائل شخصی خود با شما ندارد، این می تواند نشانه ای از عدم اعتماد و تنفر او باشد.
   • حفظ اسرار: اگر دوستتان دیگر اسرار شما را حفظ نمی کند و آنها را به دیگران می گوید، این کار نشان دهنده عدم احترام و تنفر او از شما است.

   خاطرات و شوخی ها:

   • حذف عکس ها و خاطرات: اگر دوستتان عکس ها و خاطرات مشترک شما را حذف می کند، این کار نشان دهنده تمایل او به فراموش کردن شما است.
   • بی تفاوتی به شوخی ها: اگر دوستتان دیگر به شوخی های شما نمی خندد و از آنها لذت نمی برد، این می تواند نشانه ای از ناراحتی و تنفر او از شما باشد.هر کار کوچکی او را آزرده خاطر می کند
   • آیا رابطه شما با دوست صمیمی تان رابطه ای است که آنها در کوچکترین فرصتی بدون هیچ دلیل منطقی عصبانی می شوند؟ احتمال زیاد به این دلیل است که آنها نمی توانند شما را تحمل کنند و از بودن در یک مکان با شما خوشحال نیستند.
   • اجازه استفاده از وسایلش را نمی دهد
   • دوستان صمیمی دوست دارند همه کار را با هم انجام دهند و آنها را به اشتراک بگذارند اما وقتی از شما متنفر می شوند دیگر حاضر نیستند وسیله ای را در اختیارتان بگذارند.
   • در مورد خطرات قریب الوقوع هشدار نمی دهد
   • هر دوستی که عمداً شما را در معرض خطر قرار دهد فرد خوبی نیست و باید از او دوری کنید در چنین مواقعی می توان گفت از شما متنفر است تا جایی که می خواهد به شما آسیب برساند یا اجازه دهد اتفاقات بد برایتان بیفتد. هنگامی که شروع به دیدن این نشانه ها کردید دیگر نیازی به بررسی مجدد رابطه نیست زیرا این رابطه تمام شده است.
   • از لیست مخاطبین اصلی اش حذفتان کرده
   • دلایل مختلفی وجود دارد که دوست نزدیکتان شما را از لیست مخاطبانش حذف کند . ممکن است این اتفاق ناخواسته رخ دهد یا این یک تلاش عمدی برای قطع رابطه صورت گرفته باشد. وقتی دوستتان عصبانی است احتمال دارد تا آنجا پیش برود که شماره های شما را مسدود یا مخاطبین را به طور کامل حذف کند.
   • حساسیت و آزردگی:

    • ناراحتی از هر چیز: اگر دوستتان به طور ناگهانی از هر چیز کوچکی آزرده خاطر می شود و به سرعت عصبانی می شود، این می تواند نشانه ای از تنفر او باشد.
    • عدم تحمل: اگر دوستتان دیگر شما را تحمل نمی کند و از حضور شما در کنار خود اذیت می شود، احتمالاً از شما متنفر است.

    اشتراک گذاری و کمک:

    • عدم تمایل به اشتراک گذاری: اگر دوستتان دیگر تمایلی به اشتراک گذاری وسایل، اطلاعات و یا کمک با شما ندارد، این می تواند نشانه ای از عدم اعتماد و تنفر او باشد.
    • عدم هشدار در مورد خطرات: اگر دوستتان در مورد خطرات احتمالی به شما هشدار نمی دهد و شما را در معرض خطر قرار می دهد، این کار نشان دهنده عدم توجه و بی علاقگی او به شما است.

    ارتباطات و تماس:

    • حذف از لیست مخاطبین: اگر دوستتان شما را از لیست مخاطبین خود حذف می کند، این کار نشان دهنده تمایل او به قطع ارتباط با شما است.
    • مسدود کردن تماس ها: اگر دوستتان تماس های شما را مسدود می کند، این کار نشان دهنده عدم تمایل او به صحبت با شما است.

    رفتار و احساسات:

    • عصبانیت و خشم: اگر دوستتان در حضور شما به طور مداوم عصبانی و خشمگین است، این می تواند نشانه ای از تنفر او باشد.
    • احساس آزار و اذیت: اگر دوستتان از حضور شما احساس آزار و اذیت می کند و شما را تحمل نمی کند، احتمالاً از شما متنفر است.

    رفتارهای مخرب:

    • تلاش برای ایجاد دردسر: اگر دوستتان به طور عمدی سعی می کند شما را در دردسر و مشکل قرار دهد، این کار نشان دهنده عدم احترام و تنفر او از شما است.
    • منفی بافی و غر زدن: اگر دوستتان همیشه منفی باف و غرغرو است و شما را با صحبت های منفی خود آزار می دهد، این می تواند نشانه ای از نارضایتی و تنفر او باشد.صداقت و روراستی:
     • دروغ گفتن و پنهان کاری: اگر دوستتان به طور مداوم به شما دروغ می گوید و حقایق را پنهان می کند، این کار نشان دهنده عدم اعتماد و تنفر او از شما است.
     • عدم صداقت: اگر دوستتان دیگر با شما صادق نیست و در مورد احساسات و افکار خود با شما صحبت نمی کند، احتمالاً از شما متنفر است.

     توهین و تحقیر:

     • توهین و تمسخر: اگر دوستتان به طور مداوم شما را توهین و تمسخر می کند، این کار نشان دهنده عدم احترام و تنفر او از شما است.
     • تحقیر و سرزنش: اگر دوستتان به طور مداوم شما را تحقیر و سرزنش می کند، این کار نشان دهنده عدم اعتماد به نفس و حسادت او نسبت به شما است.

     مشاوره و راهنمایی:

     • عدم تمایل به دریافت نصیحت: اگر دوستتان دیگر تمایلی به دریافت نصیحت و راهنمایی از شما ندارد، این می تواند نشانه ای از عدم احترام و تنفر او باشد.
     • نادیده گرفتن نصیحت ها: اگر دوستتان به نصیحت های شما گوش نمی دهد و به هر کاری که می خواهد انجام می دهد، این نشان دهنده عدم تمایل او به تغییر و رشد است.

     ترس و خشونت:

     • ایجاد ترس و اضطراب: اگر دوستتان در شما احساس ترس و اضطراب ایجاد می کند، این رابطه سمی است و باید از آن دوری کنید.
     • رفتار خشونت آمیز: هرگونه رفتار خشونت آمیز، چه فیزیکی و چه روانی، در یک رابطه قابل قبول نیست.

     قدردانی و ناسپاسی:

     • عدم قدردانی: اگر دوستتان هیچگاه از شما برای کارهایی که انجام می دهید قدردانی نمی کند، این نشان دهنده عدم احترام و ناسپاسی او است.
     • انتظارات غیرمنطقی: اگر دوستتان از شما انتظاراتی دارد که برآورده کردن آنها غیرممکن است، این نشان دهنده عدم درک و خودخواهی او است.

     انتقاد و سرزنش:

     • انتقاد مداوم: اگر دوستتان به طور مداوم شما را نقد می کند و از شما ایراد می گیرد، این کار نشان دهنده عدم رضایت او از شما است.
     • سرزنش کردن: اگر دوستتان همیشه شما را برای اشتباهاتتان سرزنش می کند، این نشان دهنده عدم بخشش و عدم درک او است.

     استفاده ابزاری:

     • سوء استفاده از محبت: اگر دوستتان فقط زمانی که به شما نیاز دارد با شما خوب است، این نشان دهنده سوء استفاده او از محبت شما است.
     • عدم توجه به نیازهای شما: اگر دوستتان به نیازهای شما توجهی نمی کند و فقط به فکر خود است، این رابطه یک طرفه و سمی است.
   • به سرعت عصبانی می شود
   • اگر بهترین دوستتان حضور تان را آزاردهنده می بیند، نشانه آن است که از شما متنفر است علاوه بر این، از حالت چهره و چشمانش به نظر می رسد که برای آنها آزار دهنده هستید و فقط شما را تحمل می کند.
   • سعی می کند شما را به دردسر بیاندازد
   • دوستی که مرتباً شما را به دردسر می اندازد دوست خوبی نیست. این فرد نه تنها علاقه تان را در دل ندارد بلکه به دنبال راه هایی برای قرار دادن شما در مشکلات است او ممکن است این کارهای بد را انجام دهد و در نهایت شما را درگیر عواقب آن کند. بهتر است باور کنید که شما دو نفر دیگر آنقدر به هم نزدیک نیستید.
   • مکالماتتان همیشه منفی است
   • داشتن یک مکالمه دلپذیر با یک فرد منفی بسیار چالش برانگیز است. بهترین دوست شما از هر مکالمه ای برای شکایت، سرزنش دیگران، انتقاد و تخلیه خشم و ناامیدی خود استفاده می کند. اغلب اوقات، این احساسات به سمت شما هدایت می شود و کنار آمدن با آنها کار آسانی نیست اما اگر بتوانید قاطع باشید و عزم خود را حفظ کنید ممکن است رابطه را زنده نگه دارید.

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

منبع سرگرمی روز
ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
تبلیغات متنی