کد خبر : 28864

ت، ت. تعادل در تضاد

شناخت و آگاهی نسبت به تضادهای موجود در زندگی، به ما کمک می کند تا درگیر تضادها نشویم و آن‌ها را بهتر مدیریت کنیم تا تعادل را در وجه‌های مختلف زندگی بیابیم.

به گزارش ورنداز :

شناخت و آگاهی نسبت به تضادهای موجود در زندگی، به ما کمک می کند تا درگیر تضادها نشویم و آن‌ها را بهتر مدیریت کنیم تا تعادل را در وجه‌های مختلف زندگی بیابیم.

ت، ت. تعادل در تضاد

شناخت و آگاهی نسبت به تضادهای موجود در زندگی، به ما کمک می کند تا درگیر تضادها نشویم و آن‌ها را بهتر مدیریت کنیم تا تعادل را در وجه‌های مختلف زندگی بیابیم. به طور مثال، با شب و روز نمی توان جنگید، بهتر است بدانیم که در بغضی از شب‌ها سرما به سراغمان میاید و گرمای طاقت فرسای بغضی از روزها را نمی توانیم تغییر بدهیم. در واقع با پذیرش و تسلیم شرایط، راهکارهایی را به ما می آموزد که در پستی بلندی‌های زندگی، افق بهتری را در پیش رو داشته باشیم.
و آنکه، در نظر گرفتن تمام بعدها و جوانب عاطفی، اجتماعی، در رشد ما تاثیر گذارند.

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

منبع شیما اکبر زاده
ارسال نظر

تبلیغات متنی