کد خبر : 28603

سارق مشهدی | در آمد سارق مشهدی

حرف های عجیب ســ ار.قی که در کمتر از ۱۰ ثانیه از سوی پلیـ س مشهد دستگیر شداین ســـ ارق در صحبت‌هایش می‌گوید روزانه بین 20 تا 25 میـ لیون درآمـــ د داشته است و از این بابت عذاب وجدان هم ندارد.

به گزارش ورنداز :

 صحبت های عجیب سارق مشهدی 

حرف های عجیب ســ ار.قی که در کمتر از ۱۰ ثانیه از سوی پلیـ س مشهد دستگیر شداین ســـ ارق در صحبت‌هایش می‌گوید روزانه بین 20 تا 25 میـ لیون درآمـــ د داشته است و از این بابت عذاب وجدان هم ندارد.

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

منبع تیتر پلاس
ارسال نظر

تبلیغات متنی