کد خبر : 28576

محمد احصایی | آثار محمد احصایی

محمد احصایی، نقاش، خوشنویس و گرافیست ایرانی، یکی از هنرمندان نقاشیخط معاصر ایران است. او متولد ۱۳۱۸ در قزوین است.

به گزارش ورنداز :

محمد احصایی، نقاش، خوشنویس و گرافیست ایرانی، یکی از هنرمندان نقاشیخط معاصر ایران است. او متولد ۱۳۱۸ در قزوین است.

احصایی در آثار خود از ترکیب خوشنویسی و نقاشی استفاده می‌کند. او معتقد است که خوشنویسی و نقاشی دو هنر مکمل یکدیگر هستند و می‌توانند در کنار یکدیگر آثاری زیبا و بدیع خلق کنند.

احصایی از پیشگامان نقاشیخط در ایران است و آثار او تأثیر زیادی بر هنرمندان این رشته داشته است. 

او با تلفیق خوشنویسی و نقاشی، آثاری بدیع و نوآورانه خلق کرده است که تأثیر زیادی بر هنرمندان این رشته داشته است.

احصایی معتقد است که خوشنویسی و نقاشی دو هنر مکمل یکدیگر هستند و می‌توانند در کنار یکدیگر آثاری زیبا و بدیع خلق کنند. او در آثار خود از فرم‌های هندسی، خط، رنگ و نقاشی استفاده می‌کند و آثاری انتزاعی و شاعرانه خلق می‌کند.

احصایی با آثار خود، نقاشیخط را به عنوان یک هنر مستقل در ایران مطرح کرد و به گسترش و محبوبیت این هنر کمک کرد.

k0WCVLzL4YgBYq3C6jBz0zkZ77hdedJo1VKJ2eYq

محمد احصایی (متولد ۱۳۱۸)

محبت

رنگ روغن روی بوم

دولته ای هر لت ۱۴۳×۱۴۳، در مجموع ۲۸۶×۱۴۳ سانتیمتر

تاریخ اثر ۱۳۹۲

Mohammad Ehsai (b. 1939)

Mohabbat (Affection)

oil on canvas

diptych, each 143×143, overall 143×286 cm

Painted in 2013

 

ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
تبلیغات متنی