کد خبر : 28362

واریزی حقوق | واریز خرید خدمت | واریزی برای حقوق بگیران

حساب کارکنان دولت شارژ شد جزییات بیشتری را در این مطلب میخوانید .

به گزارش ورنداز :

واریز خرید خدمت برای کارکنان دولت

حساب کارکنان دولت شارژ شد جزییات بیشتری را در این مطلب میخوانید .

واریزی برای کارکنان دولت 

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به واریز خرید  خدمت کارکنان  به صورت مستقیم به حساب تمام کارمندان، گفت: از طرف حساب واحد خزانه و خزانه‌داری به نفع ذی‌نفع نهایی پرداخت صورت گرفته و هیچ واسطه‌ای در این زمینه وجود ندارد.

داود منظور  گفت: طرح حساب واحد خزانه سبب شده است که ما به آخرین کسی که خدماتی به دولت ارائه می‌کند چه در قالب پیمانکار و یا نیروی کار باشد، از طرف حساب واحد خزانه و خزانه‌داری به نفع ذی‌نفع نهایی پرداخت کنیم و هیچ واسطه‌ای در این زمینه وجود ندارد.

 
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد:‌ برای کارمندان دولت و همه   حقوق‌بگیران   دولت هم از حساب واحد خزانه در خزانه‌داری استفاده می‌کنیم و مبالغ خرید خدمت کارکنان را مستقیماً به حساب تمام کارمندان دولت پرداخت می‌کنیم.معاون رئیس جمهور گفت: یکی از کارکردهای حساب واحد خزانه این است که در حال حاضر به راحتی می‌توانیم رصد کنیم که میزان تخصیص اعتبار به هر دستگاه چه میزان بوده و چه میزان از تخصیص‌ها استفاده شده و چقدر باقی مانده است و متناسب با تخصیص‌ها منابع بعدی را تخصیص دهیم.
 

خرید خدمت کارمندان یک فرایند مهم در مدیریت منابع انسانی است. در این فرایند، سازمان‌ها و کسب و کارها خدمات و پاداش‌های مختلفی را به کارمندان خود ارائه می‌دهند. این خدمات و پاداش‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

  • حقوق و دستمزد: خرید خدمت کارمندان شامل پرداخت حقوق و دستمزد به کارمندان است. حقوق و دستمزد می‌تواند شامل پایه حقوق، بیمه، پاداش‌ها، مزایا و سایر موارد مرتبط با پاداش کارمندان باشد.
  • مزایا و فواید: سازمان‌ها ممکن است به کارمندان خود مزایا و فوایدی ارائه دهند. این مزایا می‌توانند شامل بیمه‌های بهداشتی و درمانی، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تأمین‌های تکمیلی، مرخصی مستحق، تخفیفات ویژه، پاداش‌های سالیانه و سایر امکانات باشند.
  • آموزش و رشد حرفه‌ای: سازمان‌ها ممکن است برنامه‌های آموزشی و رشد حرفه‌ای را برای کارمندان خود فراهم کنند. این برنامه‌ها می‌توانند شامل دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها، سمینارها و فرصت‌های توسعه شغلی باشند.
  • تعادل کار و زندگی: سازمان‌ها می‌توانند برای کارمندان خود برنامه‌ها و سیاست‌هایی را اجرا کنند که به تعادل کار و زندگی کمک می‌کنند. این شامل ساعات کاری انعطاف‌پذیر، تعطیلی‌های مربوط به تعطیلات رسمی، حمایت از مرخصی تعدادی و سایر اقدامات مرتبط با تعادل کار و زندگی استخرید خدمت کارمندان با هدف جذب و نگه‌داشت نیروی انسانی با استعداد، افزایش رضایتمندی کارمندان و ایجاد محیط کار مناسب انجام می‌شود. هر سازمان ممکن است سیاست‌ها و برنامه‌های خاص خود را برای خرید خدمت کارمندان تدوین کند، که بسته به نوع فعالیت و فرهنگ سازمان متفاوت باشد.

    به طور کلی، خرید خدمت کارمندان شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و رویکردها است که هدف آن جذب و نگهداری نیروی کار با استعداد و موفقیت آنها در سازمان است.

سهیل شهری خبرنگار

منبع اقتصاد انلاین
ارسال نظر

تبلیغات متنی