کد خبر : 28360

داستان های کهن | داستان مثنوی مولوی | داستان پیرمرد گدا

داستان های کهن از مثنوی مولوی را در این مطلب میبینید ‌. داستان این پیرمرد، گدایی می‌کنه، ولی به فقرا طلا می‌بخشه را در ادامه میبینید .

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

منبع قصه ها
ارسال نظر

تبلیغات متنی