کد خبر : 28318

روش های جذب خواسته ها | راهکارهایی برای ارسال ارتعاشات به خواسته ها

"ارتعاشاتی که جهان را جذب خواسته‌ها می‌کنند: راهکارهایی برای ارسال ارتعاش به کائنات برای خواسته ها را در این مطلب میخوانید .

به گزارش ورنداز :

روش های جذب به خواسته ها

قانون جذب 

"ارتعاشاتی که جهان را جذب خواسته‌ها می‌کنند: راهکارهایی برای ارسال ارتعاش به کائنات برای خواسته ها را در این مطلب میخوانید .طبق قانون جذب، هر چیزی که در زندگی ما اتفاق می‌افتد، نتیجه ارتعاشاتی است که ما از خود ساطع می‌کنیم. این ارتعاشات می‌توانند مثبت یا منفی باشند و از طریق افکار، احساسات و اعمال ما به جهان منتقل می‌شوند.

ارتعاشات مثبت، مانند عشق، شادی، شکرگزاری و امید، باعث می‌شوند که جهان چیزهای خوب و خوشایند را به سمت ما جذب کند. در مقابل، ارتعاشات منفی، مانند ترس، خشم، ناامیدی و حسادت، باعث می‌شوند که جهان چیزهای بد و ناخوشایند را به سمت ما جذب کند.

بنابراین، اگر می‌خواهیم خواسته‌های خود را به واقعیت تبدیل کنیم، باید ارتعاشات مثبت را در خود تقویت کنیم. این کار را می‌توانیم از طریق تمرینات زیر انجام دهیم:

  • افکار خود را کنترل کنیم. سعی کنیم فقط به افکار مثبت فکر کنیم و از فکر کردن به افکار منفی اجتناب کنیم.
  • احساسات خود را کنترل کنیم. سعی کنیم بیشتر احساسات مثبت، مانند شادی، عشق و شکرگزاری را تجربه کنیم.
  • اعمال خود را کنترل کنیم. سعی کنیم اعمالی انجام دهیم که با ارتعاشات مثبت ما سازگار باشند.

در ادامه به برخی از ارتعاشاتی که می‌توانند جهان را جذب خواسته‌ها کنند، اشاره می‌کنیم:

  • ایمان و باور: ایمان و باور یکی از مهم‌ترین عوامل در قانون جذب است. اگر به خواسته‌های خود ایمان داشته باشیم، احتمال اینکه آنها به واقعیت تبدیل شوند، بیشتر است.
  • تمرکز: تمرکز روی خواسته‌ها نیز بسیار مهم است. اگر دائماً به خواسته‌های خود فکر کنیم و به آنها تمرکز داشته باشیم، احتمال اینکه آنها به واقعیت تبدیل شوند، بیشتر است.
  • شکرگزاری: شکرگزاری یکی از بهترین راه‌ها برای تقویت ارتعاشات مثبت است. وقتی از چیزهایی که داریم سپاسگزاریم، جهان چیزهای بیشتری برای سپاسگزاری به ما می‌دهد.
  • عشق: عشق یکی از قدرتمندترین ارتعاشات جهان است. وقتی عشق را در خود و اطراف خود گسترش می‌دهیم، جهان نیز عشق را به ما بازمی‌گرداند.

با تقویت ارتعاشات مثبت در خود، می‌توانیم جهان را به سمت خواسته‌های خود جذب کنیم و زندگی شاد و پربارتری داشته باشیم.

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

منبع یوتوب
ارسال نظر

تبلیغات متنی