کد خبر : 28233

فال قانون جذب | فال قانون جذب ۴ دی

فال قانون جذب را در ورانداز میخوانید .

به گزارش ورنداز :

فال قانون جذب 

فال قانون جذب را در ورانداز میخوانید .

فال قانون جذب

فال قانون جذب یکی از پرطرفدارترین فال ها برای کاربران است و معمولا آن را دنبال می کنند. اما باید به شما علاقه مندان این فال، این نکته مهم را یاد آوری کنیم که در همه امور خداوند را مد نظر قرار دهید و به او توکل کنید و چنانچه در فال تان نکته منفی مشاهده کردید، ناراحت و مایوس نشوید و آن را صرفا سرگرمی تلقی کنید.

فال قانون جذب ۴ دی ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین

متن فال:

حالت طبیعی ما شادی است. شما این را می دانید، زیرا وقتی در حالت مخالف باشید، احساس بدی دارید. پس اگر شادی حقیقت وجودی شما است، قبول دارید که تولید افکار منفی انرژی بیشتری می طلبد تا تولید طبیعی شادی؟

فال قانون جذب ۴ دی ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت

متن فال:

وضعیت مالی امروزتان نتیجه افکار و تجسمات دیروزتان در مورد پول است. بنابراین تنها راه افزایش رفاه و بهبود وضعیت مالیتان، تغییر نگرشتان نسبت به پول و ثروت است. تنها کافی است یکبار نگرش و طرزفکرتان بر روی فرکانس جذب پول تنظیم کنید تا به صورت حیرت آوری پول و ثروت وارد زندگیتان شود.

فال قانون جذب ۴ دی ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد

متن فال:

تو در پناه خدایی و خدا هرگز دیر نمی کند!

فال قانون جذب ۴ دی ۱۴۰۲ برای متولدین تیر

متن فال:

هر خواسته ای که به زور اراده شخصی (و نه اراده الهی) به عینیت درآید، همواره گزنده خواهد بود و عاقبت به خیر نخواهد شد.

فال قانون جذب ۴ دی ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد

متن فال:

دو قدرت وجود ندارد. تنها یک قدرت هست: قدرت خدا. پس دلسردی نیز وجود ندارد. و این اکتشاف یعنی یک شادی غیر منتظره!

فال قانون جذب ۴ دی ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور

متن فال:

انیشتن به ما گفت زمان صرفا یک توهم است. وقتی بفهمید و بپذیرید که زمان وجود ندارد، می توانید ببینید که هر آنچه در آینده می خواهید، از پیش موجود است. برای همین است که وقتی خواسته ی خود را تجسم، یا درباره ی آن صحبت می کنید و می نویسید، باید از زمان حال استفاده کنید. خواسته ی خود را به ذهن، قلب، و جسم خود تزریق کنید و آن را هم اکنون حاضر ببینید.

 

فال قانون جذب ۴ دی ۱۴۰۲ برای متولدین مهر

متن فال:

در انجام کارها هرگز تنها نیستید، مگر این که فکر کنید تنها هستید، که برای هرکس فکر ترسناکی است. وقتی بدانید قدرت کائنات را در کنار خود دارید که به هر فکر شما پاسخ می دهد و منتظر و آماده برای کمک به شما در به سرانجام رساندن هر کاری است، ترس تان ناپدید خواهد شد. بهترین پشتیبان با شما هم پیمان شده است. این یار به تمام انرژی ها دسترسی دارد. هیچ چیز یارای ایستادن در برابر آن را ندارد. تنها کاری که شما باید برای شریک خود بکنید، باور کردن او است.

فال قانون جذب ۴ دی ۱۴۰۲ برای متولدین آبان

متن فال:

جمله تاکیدی:

من این بار تنگدستی را به دست الوهیت باطن خود می سپرم، و خود بی خیال به سر می برم تا به وفور دارا باشم.

فال قانون جذب ۴ دی ۱۴۰۲ برای متولدین آذر

متن فال:

حالت طبیعی ما شادی است. شما این را می دانید، زیرا وقتی در حالت مخالف باشید، احساس بدی دارید. پس اگر شادی حقیقت وجودی شما است، قبول دارید که تولید افکار منفی انرژی بیشتری می طلبد تا تولید طبیعی شادی؟

فال قانون جذب ۴ دی ۱۴۰۲ برای متولدین دی

متن فال:

شما می توانید قدرت مغناطیسی جذب اتفاقات خوب خود را با اختصاص دادن زمان روزانه به "افکار قدرتمند" افزایش دهید:

۱۵ دقیقه از روزتان را به طور جدی به فکر کردن در مورد اهداف، رؤیاهایتان و آن چه از زندگی می خواهید اختصاص دهید. این عمل شانس شما را برای رسیدن به موفقیت بسیار افزایش می دهد.

فال قانون جذب ۴ دی ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن

متن فال:

لحظه ای درنگ کنید و به تمام چیزهایی بیندیشید که طبیعت هر روز به شما می بخشد تا بتوانید به زندگی ادامه دهید. طبیعت در عوض آن ها هیچ چیز نمی خواهد.

این است بخشش حقیقی

فال قانون جذب ۴ دی ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند

متن فال:

جمله تاکیدی:

در ذهن الهی جدایی وجود ندارد. پس من نمی توانم از عشق و مصاحبتی که حق الهی من است جدا شوم.

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

منبع ۵۵ انلاین
ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
تبلیغات متنی