کد خبر : 27892

زندگی عجیب | زندگی عجیب بر روی دریا

شاید براتون جالب باشه بدونید ،نیجریه یکی از کشورهای صادرکننده نفت بوده و به واسطه درآمد حاصل از فروش نفت، از کشورهای بالنسبه ثروتمند آفریقا به‌شمار می‌آیدنیجریه از نظر منابع نفتی دهمین کشور، و در میان صادرکنندگان نفت هشتمین کشور است و بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ نفت آفریقا است

به گزارش ورنداز :

زندگی عجیب بر روی دریا 

شاید براتون جالب باشه بدونید ،نیجریه یکی از کشورهای صادرکننده نفت بوده و به واسطه درآمد حاصل از فروش نفت، از کشورهای بالنسبه ثروتمند آفریقا به‌شمار می‌آیدنیجریه از نظر منابع نفتی دهمین کشور، و در میان صادرکنندگان نفت هشتمین کشور است و بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ نفت آفریقا است.چهلو چهار درصد مردم نیجریه مسلمان هستند .خانه ای در روی آب را میبینید که هیچ امکاناتی ندارند 

منبع کیتچن
ارسال نظر

تبلیغات متنی